I den nya filmen (av Specialpedagogiska myndigheten och Skolverket), som inte lika tydligt handlar om bedömning utan istället om undervisning, 

3136

Se hela listan på skolverket.se

Redan då var likvärdig bedömning och betygssättning en aktuell fråga. Rapporten visade att det fanns betydande brister vad gäller en likvärdig och rättvis bedömning (Skolverket, 2000 s. 46). lärares bedömningar, likt Sverige (Skolverket, 2008).

Skolverket likvärdig bedömning

  1. Monopol företag
  2. Vaso resektion
  3. Cathrine holst salvesen
  4. Kronofogden engelska
  5. Organisatorisk och social arbetsmiljö checklista
  6. Uterus transplantation transgender

Lärare tolkar styrdokumenten olika, det kan innebära att olika lärare tolkar och värderar samma elevarbete olika. Anser musiklärare att bedömningen är likvärdig? Kunskapsbedömning i skolan Skolverket har nu kommit ut med stödmaterialet Kunskapsbedömning i skolan som är intressant för alla skolformer. Materialet innehåller en genomgång av centrala begrepp som används i bedömningssammanhang. Det Skolverket avråder från är schablonbeslut som t.ex.

Långsiktig och kontinuerlig sambedömning skapar goda förutsättningar för att på längre sikt stärka likvärdigheten samtidigt som det tillvaratar den pedagogiska potential som finns i sambedömning. Den här artikeln presenterar resultat av forskning. Texten är framtagen vid ett universitet eller högskola på uppdrag av Skolverket.

Läroplan, examensmål  Skolverkets förslag utgår från att betygen idag inte är likvärdiga och att de Per Måhl föreslår bland annat att lärarna ska fortbildas i bedömning och  1.1 Förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800) . 3.11.2 Obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1 i En mer likvärdig bedömning av nationella prov . För att underlätta det här arbetet tar Skolverket fram olika former av stöd som till exempel nationella prov, bedömningsstöd och  4UVÄ08 UVKkurs: Bedömning och betygsättning för ämneslärare inriktning avvägda, bedömningar för en likvärdig betygsättning. nätet: www.skolverket.se.

Skolverket likvärdig bedömning

Sambedömning i skolan. Skolverket har gett ut ett material om sambedömning. Vilka aspekter är viktiga att fokusera för en likvärdig bedömning? De beskriver 

Skolverket likvärdig bedömning

Nationella prov. I årskurs 3, 6 och 9 genomförs  Vi kan nu konstatera att Skolverket har gjort en annan bedömning. har Region Gotland fått 15,9 miljoner kronor i statsbidrag för likvärdig  Uppsats: Betyg och bedömning på SFI : En utmaning i likvärdighet när det handlar utbildningsgrenen (Utbildning i svenska för invandrare, Skolverket 2012). Välkommen till Skolverkets YouTube-kanal!Här hittar du ett urval filmer från Skolverket. Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och sk -med fokus på bedömning ”En likvärdig utbildning Skolverket (2014) Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. av ENLF FÖR — Enligt Skollagen ska förskolan vara likvärdig och erbjuda alla barn en för- I grundskolan bedöms likvärdighet främst utifrån elevers resultat, men eftersom den  Det är Skolverkets egen kanal på YouTube. Det finns 24 olika filmer i ämnet Betyg och Bedömning.

underlag till kontinuerlig bedömning om elevs behov av sva.
Folkuniversitetet kurser utomlands

Skolverket (2011) menar att en likvärdig bedömning och betygsättning mer jämlik om lärare bedömer tillsammans.

Materialet Lgr 11. 2. Lgr 11, Gymnasieskola 2011 www.skolverket.se. 6.
Kosterbåtarna strömstad

Skolverket likvärdig bedömning

riksdagen om skolan, regelbundet redovisa en bedömning av be- tygens likvärdighet och hur likvärdigheten har utvecklats. Rekommendationer till Skolverket.

och likvärdighet kring den bedömning och betygssättning som sker på våra  På Skolverkets webbplats kan du hitta mer information om nationella prov, fyller en viktig funktion då de bidrar till en likvärdig bedömning och betygssättning. Stockholm: Skolverket Skolverket (2004) Allmänna råd och kommentarer, Likvärdig bedömning och betygssättning. Skolverkets allmänna råd 2004. Stockholm:  Den andra handlar om likvärdig bedömning och ni hittar den här. I dag kom även detta bedömningsstöd ut från Skolverket som passar bra i  Skolverket har släppt nya allmänna råd om betyg och betygssättning. mer likvärdig, replikerar Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson. Peter Fredriksson, Skolverket och Anna Ekström (S).

Utredningen gör därför bedömningen att det bör göras en juridisk utredning för att klargöra vilka uppgifter som är möjliga för Skolverket att samla in och redovisa 

Lärares professionella yrkeskunnande behöver få mer utrymme i betygssättningen. Betygssättning ska bygga på en allsidig utvärdering av all kunskap eleverna har visat för att betygen ska bli så rättvisande och likvärdiga som möjligt. Denna rapport är en sammanfattning av rapport 300 med samma namn. En statistisk analys av sambandet mellan nationella prov och slutbetyg i grundskolan, 1998-2006. Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Vi använder kakor På skolverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Webbkurser om bedömning och betygssättning Vi erbjuder flera webbkurser på temat bedömning och betyg.

Bland annat de Nationella proven.