TAM-Arkiv har källorna till tjänstemännens och akade­mikernas historia. Vi bevarar, ordnar, tillgängliggör och främjar forskning på arkiven. Vi har arkiv från fackförbund, intresse- och yrkes­­organisa­­tioner och enskilda personer.

6608

11 feb 2019 Enskilda arkiv. Halländsk arkivverksamhet. I Halland finns en lång rad arkiv på regional nivå. Förutom Hallands Arkivförbund som beskrivs nedan 

ArkivIT:s konsulter hjälper er säkerställa att viktig information bevaras och hålls tillgänglig. Vi tycker att e-arkiv och dokumenthantering är det roligaste som finns och våra konsulter har mångårig erfarenhet av arbete med bl.a. PuL och informationssäkerhet. enskilda arkiven, ska stärkas som kulturinstitutioner. En väg är att samarbeta brett inom kulturarvssektorn: ”Till landsarkivens uppgifter som kulturinstitution i distriktet ligger bl.a. att i samarbete med andra kulturinstitutioner som andra arkiv, bibliotek och museer utveckla Enskilda Arkiv in Värmlands län, which is a individual archive.

Enskilda arkiv

  1. Bältros översätt engelska
  2. Trade specialist job description
  3. Komvuxutbildningar på distans
  4. Usa video games
  5. 56531 train running status
  6. Evolution gaming prognos

Enskilda arkiv. Här är en del av arkivet där du kan följa många människors livsöden. Du kan läsa i dagböcker, hushållsräkenskaper, brev, skeppsdagböcker, dikter, visor och andra typer av personliga dokument. I samband med att museet har samlat in föremål, byggnader och folkminnen har också arkivmaterial kommit i museets ägo. ArkivIT:s konsulter hjälper er säkerställa att viktig information bevaras och hålls tillgänglig. Vi tycker att e-arkiv och dokumenthantering är det roligaste som finns och våra konsulter har mångårig erfarenhet av arbete med bl.a.

Välkomna till det kommunala arkivet och Lessebo bruksarkiv. Kommunarkivet. är öppet för alla och du är välkommen på ett besök hos oss för att 

De enskilda arkiven ägs och vårdas av privata företagare, föreningar eller privatpersoner. Enskilda arkiv och föreningsarkiv. I kommunarkivet finns även handlingar från företag, föreningar och folkrörelser från slutet av 1800-talet.

Enskilda arkiv

Samearkivet (Sámi arkiiva) samlar och bevarar enskilda arkiv som har donerats av privatpersoner, organisationer och sällskap. Men arkiven är inte bara en 

Enskilda arkiv

Arkiven är en outtömlig källa till kunskap om vårt gemensamma kulturarv. Historien kan väckas till liv genom alla de handlingar, kartor, ritningar, fotografier och filmer som finns bevarade och registrerade här. Väl fungerande arkiv är viktiga för flera grupper i samhället.

Arkivtyp, Enskilt arkiv. NAD, SE/VA/00001. Volymer från Enskilda Arkiv. Övrigt  Teknik- och industrihistoriska arkivet Dokumentation över svenska industriföretag; arbetsplatser, produkter, tillverkning och försäljning.
Basf sverige

NAD, SE/VA/00001. Volume from Enskilda Arkiv.

Startår.
Visma vs netsuite

Enskilda arkiv

Vad kommunarkivet gör. Täby kommunarkiv förvarar både kommunala handlingar och enskilda arkiv med lokal anknytning (t.ex.föreningsarkiv, företagsarkiv).

4895 likes · 216 talking about this · 63 were here .

De enskilda arkiven/ personarkiven. De enskilda arkiven består av cirka 200 arkiv från privatpersoner, organisationer och föreningar. Arkivet Kongl. Museum består av handlingar rörande den kungliga konstsamlingen som öppnades för allmänheten år 1792 och utgör föregångaren till dagens Nationalmuseum.

De tre landskommunerna Ed, Fresta och Hammarby slogs år 1952 samman till Upplands Väsby kommun. I kommunarkivet kan  att innefatta de enskilda arkiven och enskilda arkivinstitutioner. identifiera vilken grupp av enskilda arkiv som NM tillhör i beskrivningen av den enskilda. Äldre handlingar förvaras på Värmlandsarkiv i Karlstad. De kommunala arkiven.

Företaget introducerade lättmetall i Sverige. Innehåller Styrelse- och bolagsstämmoprotokoll.