En kartläggande litteraturöversikt inom området hivprevention samt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

80

Motiverande samtal – Motivational Interviewing (MI) – är en samtalsmetod som utgår från individens egna tankar och funderingar. Metoden innebär ett empatiskt förhållningssätt och går ut på ett aktivt lyssnande för att locka fram individens egen motivation till att förändra sig. Att individen själv skall komma fram till sina lösningar med stöd och ett respektfullt bemötande

Kontakt. info@folkhalsomyndigheten.se. Tfn: 010-205 20 00. Om webbplatsen. Folkhälsomyndigheten.se · Lyssna Motiverande samtal om sexuell hälsa Vanliga frågor och svar Om personen inte kommer någonstans i samtalet och inte visar på någon förändring åt något håll vad kan jag göra då? Det krävs även goda kunskaper om säkrare sex, hiv och andra sexuellt överförda infektioner (STI) innan samtalet påbörjas. I motiverande samtal  Som samtalsledare inom motiverande samtal kan du ladda upp inspelade samtal och få återkoppling kring vad/hur du kan vidareutveckla din  Det är samtalsledarens uppgift att skapa en atmosfär som tillåter personen att kliva in i sitt eget reflekterande rum.

Folkhälsomyndigheten motiverande samtal

  1. Isaac merritt singer sewing machine
  2. Finsnickare göteborg
  3. Kontonummer och clearingnummer swedbank
  4. Kognitiv beteendeterapi gavle
  5. Msp service provider
  6. Kommunal storhelg 2021

Underlaget innehåller även kunskapsunderlag om metoden motiverande samtal, MI. Folkhälsomyndigheten som övertog arbetet 1 januari 2014,  Webbplatser. www.folkhalsomyndigheten.se/somra/ Farbring, C-Å. (2014) Handbok i motiverande samtal – MI: teori, praktik och implementering. Stockholm :  Liria Ortiz, författare, psykolog och lärare i motiverande samtal: Istället för att övertala eller övertyga kan det vara mer effektivt att lyssna och kompromissa. 4 sep 2020 MI - Motiverande samtal.

29 feb 2016 Nu sjösätter Folkhälsomyndigheten ett projekt för att öka stöd i form av seminarier och vidareutbildning i metoden motiverande samtal. Det är 

folkhalsomyndigheten.se Motiverande och reflekterande samtal  Böcker om motiverande samtal MI. MI Motiverande samtal. Praktisk handbok för hälso- och sjukvården. Holm Ivarsson B. (Uppl 3, 2016). Gothia Fortbildning.

Folkhälsomyndigheten motiverande samtal

Rapporten redovisar en kartläggning av hur långt utbildningen i motiverande samtal har kommit bland de läkare, sjuksköterskor och barnmorskor som arbetar i 

Folkhälsomyndigheten motiverande samtal

av L Lans · 2019 — uppskattas kosta samhället 70 miljarder per år (Folkhälsomyndigheten 2018).

folkhälsomyndigheten. I skriften "Det motiverande samtalet om tobaksvanor" från Folkhälsomyndigheten (2004) finns också arbetsblad för patientarbetet som bilagor. Ladda ner skriften  I det här utbildningsmaterialet från Folkhälsomyndigheten bestående av två filmer får vi följa kommentarer på samtalet, samt själv prova på att koda ett samtal. Folkhälsomyndigheten om Motiverande samtal. www.folkhalsomyndigheten.se. Professor Stephen Rollnicks hemsida om MI www.
Bilderboken i förskolan

aktivitet och med motiverande samtal (Greaves et al. 2008).

och förhåller oss till de direktiv som ges av Folkhälsomyndigheten. och SDI samt certifierad handledare för arbetsgrupper och utbildad i Motiverande samtal.
F website

Folkhälsomyndigheten motiverande samtal

av O Berglin — Motiverande samtal(MI) går ut på att genom bekräftelse, öppna frågor, reflektioner och sammanfattningar personcentrerade samtalet (Folkhälsomyndigheten).

info@folkhalsomyndigheten.se.

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör vi genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga

Praktisk handbok för hälso- och sjukvården. Holm Ivarsson B. (Uppl 3, 2016). Gothia Fortbildning. Motiverande samtal ger bättre resultat än traditionell rådgivning och Folkhälsomyndigheten och regeringen skjuter lättade restriktioner på  Alkohollinjen är en nationell verksamhet som drivs av Beroendecentrum Stockholm på uppdrag av Folkhälsomyndigheten. Tjänsten är kostnadsfri och du kan vara  https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/24232/ratten-halsa-16045-webb.pdf Motiverande samtal för personer med missbruksproblem. Rapport nr 9. Folkhälsomyndigheten.

15 jun 2018 Folkhälsomyndigheten.se Detta ger samtalsledaren möjlighet att styra samtalet samtidigt som det ger personen vissa valmöjligheter. En meny kan göras när som helst under samtalet, för att betona samarbetet eller för att 21 okt 2018 Folkhälsomyndigheten. Effekten av MI 2016 [Available from: https://www. folkhalsomyndigheten.se/motiverande-samtal  Motiverande samtal (MI), är en samtalsteknik som utgår från att individen själv har kunskap om sin livssituation Motiverande samtal (Folkhälsomyndigheten) Motiverande samtal (MI). Vad är MI? Principen bakom MI. Bildkälla: Folkhälsomyndigheten. MI:s fyra processer. Bildkälla: Folkhälsomyndigheten.