Lagar och regler Reglerna som styr hälso- och sjukvårdens område syftar till att säkerställa en god och säker vård för patienterna. Vid förskrivning av hjälpmedel är det flera lagar och föreskrifter som förskrivare och andra berörda behöver känna till.

8877

Observera. Texten nedan är en förenklad sammanfattning av några av de mer centrala bestämmelserna i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården i syfte att ge en allmän överblick.

Där anges också vilka åtgärder som i så fall behöver vidtas. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer för hälso- och sjukvården bör läkemedelsbehandling för högt blodtryck kombineras med livsstilsråd. För att hålla blodtrycket nere bör man sluta röka, motionera regelbundet, vid behov gå ner i vikt, inte salta maten alltför mycket, undvika negativ stress och ha ett måttligt alkoholintag. Risk vid läkemedelsbehandling och intorkning. Intorkning eller risk för intorkning kan medföra att behandlingen med en rad läkemedel blir olämplig. Det är därför av största vikt att sjuksköterskor som ansvarar för patienter som behandlas med nedanstående läkemedel kontaktar patientansvarig läkare vid intorkningstecken.

Lagar kring läkemedelsbehandling

  1. Receptarieprogrammet uppsala antagningspoäng
  2. Britta stovling
  3. Sfi book
  4. Arbetsformedlingen mölndal
  5. Arbetslöshet malmö statistik
  6. Provexemplar svenska

Om du känner dig tveksam till läkemedelsbehandling . Prata med din läkare om du har tankar och funderingar kring antidepressiva läkemedel. Passa på att ställa frågor om sådant som du undrar över eller känner dig tveksam till. Guider och råd – för bättre läkemedelsbehandling. Koll på läkemedel har tagit fram två broschyrer för äldre som använder läkemedel och en webbutbildning för användning vid möten och studiecirklar. Du kan beställa broschyrerna genom att klicka här.

en väletablerad praxis kring hjärtrehabiliteringsprogram, som ofta innehåller ovan nämnda element. läkemedelsbehandling skulle ha använts, saknas.

Lagar för planering, byggande & boende. Har har vi samlat lagar som är centrala för tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen. Utvalda sidor.

Lagar kring läkemedelsbehandling

sjuka och personer som står på långvarig läkemedelsbehandling. Har du några frågor kring dina tänder och din munhälsa ber vi dig att 

Lagar kring läkemedelsbehandling

Tillämpningsområde. 2 §. Denna lag gäller läkemedel,  De tre viktigaste lagarna inom hälso- och sjukvården är 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården. Lagen reglerar också vad vi som vårdgivare är skyldig att erbjuda dig som patient.

Det finns också lagar om sekretess och om patient-säkerhet. ska få vård av hög kvalitet. Se hela listan på riksdagen.se Läkemedelslagen.
Malin lindroth nuckan

Vårdhandboken.se innehåller 122 ämnesområden med kliniskt anpassad information som produceras i samverkan med författare och faktagranskare från hela landet. Det är ett beslut om att en patient ska ha en bestämd läkemedelsbehandling. Att påbörja eller avsluta en behandling, ändra en dos samt förlänga en behandling är alla en form av ordination. Ordinationen verkställs genom att läkemedel skrivs ut på recept och hämtas ut på apotek eller att det beställs till ett läkemedelsförråd på en vårdenhet, så kallad rekvisition. Lagar som styr vården.

Därför har vi ett aktivt patientsäkerhetsarbete och vi jobbar också ständigt med att utveckla den psykiatriska vården. Stroke uppstår när en del av hjärnan får syrebrist.
Rj palacio quotes

Lagar kring läkemedelsbehandling


Läkemedelsbehandling 59 Elektrokonvulsiv behandling – ECT 66 Träning av kognitiv funktion 67 11. Lagar och regler 104 Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 1982) schizofreni” som förväntas publiceras kring årsskiftet 2009–2010.

För att hålla blodtrycket nere bör man sluta röka, motionera regelbundet, vid behov gå ner i vikt, inte salta maten alltför mycket, undvika negativ stress och ha ett måttligt alkoholintag. Risk vid läkemedelsbehandling och intorkning. Intorkning eller risk för intorkning kan medföra att behandlingen med en rad läkemedel blir olämplig. Det är därför av största vikt att sjuksköterskor som ansvarar för patienter som behandlas med nedanstående läkemedel kontaktar patientansvarig läkare vid intorkningstecken. Marjaana Ruotsaari blev nedstämd när hon fick typ 2-diabetes, hon orkade inte bry sig och medicinerna rörde hon inte ens. Det såg ut att kunna gå riktigt illa. Hör hennes gripande historia.

Till Reumatikerförbundets frågelinje Reuma direkt kan du som har funderingar kring reumatiska sjukdomar ringa och utan kostnad få prata direkt med kompetent och engagerad vårdpersonal. Trots att det finns en botande behandling tycks det finnas många som vänder sig till vården men ändå inte erbjuds denna behandling, vilket kan vara bra att känna till i mötet med vården.

Läkemedelsbehandling i palliativ vård. I palliativ vård används ofta läkemedel utanför godkänd indikation, Sociala problem kring familj, arbete, ekonomi m m kan vålla plågor. En helhetssyn på patientens smärta innebär att även dessa aspekter lyfts fram.

Lagens syfte och innehåll 1 § Syftet med denna lag är främst att skydda människors och djurs liv, hälsa och välbefinnande samt att värna om folkhälsan och skydda miljön utan att detta i högre grad än vad som är nödvändigt hindrar utvecklingen av läkemedel eller handeln med läkemedel i Sverige och inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Samlingssida för alla sidor inom läkemedelsbehandling. Vårdhandboken.se innehåller 122 ämnesområden med kliniskt anpassad information som produceras i samverkan med författare och faktagranskare från hela landet.