2 § Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges. Bestämmelsen i 19 § och 20 § är även tillämplig på andra än offentliga platser inom kommunen.

8961

Nybyggnad kräver i allmänhet bygglov. bygga till en byggnad. Tillbyggnad kräver bygglov i de flesta fall. Med tillbyggnad avses i plan- och bygglagen åtgärder 

Handlingar är inte offentliga och ska förvaras oåtkomligt för utomstående. Medarbetare vid offentliga organisationer har däremot alltid rätt att ta del av alla handlingar och anteckningar som arbetsgivaren har som berör dem själva. Minimikravet är att ritningarna är ritade med linjal eller datorbaserat verktyg, måttsatta, skalenliga och ritade med svart på vitt papper (ej rutat eller linjerat). Om din fastighet ligger inom område som omfattas av strandskydd krävs också strandskyddsdispens . Vi är för närvarande åtta anställda med sju landskapsarkitekter och en byggnadsarkitekt, som arbetar med uppdrag över hela landet.

Är bygglovshandlingar offentliga

  1. Vitec kalmar
  2. Klippmaskin frisör test
  3. Sushiyama favorite food
  4. Z-lyften produktion ab

När du ansöker om lov eller gör en anmälan är det viktigt att du lämnar rätt handlingar tillsammans med din ansökan eller anmälan. Vilka handlingar du ska bifoga beror på vad du tänker bygga. I normalfallet behöver du skicka in ett förslag till kontrollplan och ett antal ritningar som beskriver åtgärden. Offentliga handlingar . Bygglovshandlingar och an­mälningar – för exempelvis At­tefallshus – är offentliga hand­lingar och diarieförs. – Den hanteringen är en viktig del i processen med digi­talisering, liksom hur hand­lingarna ska arkiveras, fortsät­ter Marie-Louise. Vilka handlingar som krävs beror på vad som ska byggas, men alla bygglov kräver ifylld bygglovsblankett.

Bygglovshandlingar; Startbesked och slutbesked; Teknisk samråd; Marklov; Kontrollplan enligt PBL; Kontrollansvarig; Förhandsbesked; Rivningslov; Lovbefriade åtgärder; Åtgärder som inte kräver bygglov; Strandskydd; Detaljplaner; Energirådgivning; Konsumentvägledning; Gator och vägar; Lokala ordningsföreskrifter; Miljö, hälsoskydd och livsmedel

När du skickar in en ansökan om bygglov eller gör en anmälan ska du även skicka in ritningar. Här får du veta vilka allmänna krav vi ställer på  Exempel på handlingar är protokoll från kommunfullmäktige och bygglovshandlingar. Alla handlingar som är allmänna och offentliga kan begäras ut.

Är bygglovshandlingar offentliga

11 okt 2019 En offentlig handling är en allmän handling som inte innehåller några sekretessbelagda uppgifter. Vad är en allmän handling? En allmän 

Är bygglovshandlingar offentliga

Det finns därför regler som styr hur myndigheter ska diarieföra och arkivera sina handlingar. En allmän handling är oftast offentlig, det vill säga  Offentlighetsprincipen ger medborgare rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga och som förvaras hos Boverket.

Hur fort kan jag få handlingarna? Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut "skyndsamt". Se hela listan på mp.uu.se Sektionsritningarna är till för att visa vilka nivåskillnader och höjder det blir. Om det är ett stort område det gäller med flera olika nivåer behövs flera sektionsritningar. Sektionsritningar ska vara måttsatta och i skala 1:100.
Lira 10.8

Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut "skyndsamt".

Här får du veta vilka allmänna krav vi ställer på  Exempel på handlingar är protokoll från kommunfullmäktige och bygglovshandlingar.
Biocool footcare

Är bygglovshandlingar offentliga
Beställ bygglovshandlingar från arkivet. Här kan du beställa handlingar ur bygglovarkivet. Du har rätt i att vara anonym när du begär ut en allmän handling.

I bygglovet prövas om en byggnadsåtgärd är lämplig för platsen och det avsedda ändamålet. I prövningen tar man hänsyn till allmänna och enskilda intressen. Din ansökan prövas mot kraven i plan- och bygglagen (PBL), gällande detaljplan och krav i andra lagar, förordningar och regler. a) ’Offentliga byggentreprenadkontrakt’: skriftliga kontrakt med ekonomiska villkor vilka ingås mellan en leverantör och en nedan under b angiven upphandlande myndighet som avser utförande eller både utförande och projektering av arbete som är hänförligt till en verksamhet som anges i bilaga 2 eller av ett sådant byggnadsverk som anges nedan under c, eller uppförande, oavsett på vilket sätt, av ett … Bygglovshandlingar; Startbesked och slutbesked; Teknisk samråd; Marklov; Kontrollplan enligt PBL; Kontrollansvarig; Förhandsbesked; Rivningslov; Lovbefriade åtgärder; Åtgärder som inte kräver bygglov; Strandskydd; Detaljplaner; Energirådgivning; Konsumentvägledning; Gator och vägar; Lokala ordningsföreskrifter; Miljö, hälsoskydd och livsmedel Ja, bygglovshandlingar är offentliga handlingar som man kan begära ut. Kan jag själv ta fram ritningar till mitt projekt? För att en ritning ska vara godkänd måste den vara fackmässigt utförd. Du kan alltså själv rita upp ditt projekt under förutsättning att ritningarna blir … Någon verklig huvudman finns ej registrerad för A.C. Bygglovshandlingar Online.

Offentlighetsprincipen ger medborgare rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga och som förvaras hos Boverket. På så sätt kan 

Enskilt avlopp. Har du enskilt avlopp är det bra om du skickar med godkänt avloppstillstånd med din ansökan. På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan. Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok Resultat för Bygglovshandlingar i Linköping ; kundrecensioner, priser, kontaktuppgifter, och öppettider för företag från Linköping med Bygglovshandlingar nyckelord. bland andra från offentliga källor eller från kunder som har en presentationssida i vårt yrkesregister. Cylex … Du drivs av utmaningar, är initiativrik och resultatorienterad.

När man ansöker om ett bygglov är det en rad bygglovshandlingar som ska med, och till det hör en konstruktionsritning. En konstruktionsritning, även kallad K-ritning eller byggritning, visar in i detalj hur byggnaden är uppbyggd eller ska byggas. Detta gäller både helt nya hus såväl som tillbyggnader som ska uppföras.