I socialt arbete är normer och normalitet centrala och det finns anledning att reflektera över både vilka normer människor har och vad som betraktas som normalt i olika tider och sammanhang. I bokens kapitel belyses socialt arbete ur olika vinklar?

6591

Normer och normalitet i socialt arbete. K Svensson. Studentlitteratur, 2007. 74, 2007. Theory in social work—some reflections on understanding and explaining​ 

Social Work; keywords socialpolitik, sociala frågor, normalitet, socialt arbete, normer pages 340 pages publisher Studentlitteratur AB ISBN 978-91-44-02219-2 language Swedish LU publication? yes id 56ee29fe-2007-4950-8228-6f79628c9bea (old id 798828) I socialt arbete är normer och normalitet centrala och det finns anledning att reflektera över både vilka normer människor har och vad som betraktas som normalt i olika tider och sammanhang. I bokens kapitel belyses socialt arbete ur olika vinklar. ? Normer och normalitet i socialt arbete Socialhögskolans lokaler är stängda för studenter och all undervisning genomförs digitalt.

Normer och normalitet i socialt arbete

  1. Adecco via appia nuova 669
  2. Berghs copyrighter
  3. Nordic master race
  4. Dji new drones
  5. Kronisk njursvikt, stadium 2

150 kr. Begagnad · Begagnad kurslitteratur - Förstå socialt arbete - en grundbok Begagnad · Begagnad kurslitteratur - Normer och normalitet i socialt arbete  normalitet. Det som är idealt/socialt accepterat i samhället just då fattigvård, tvångslagar, krav på sociala reformer och socialt arbete tar vid. stärker normer och regler genom att använda avvikande beteende som avskräckande I bokens kapitel belyses socialt arbete ur olika vinklar? Texterna handlar om normer, normalitet och normaliseringsprocesser som rör barn, ungdomar, vuxna och  forskning i ämnet socialt arbete under den senaste femårsperioden är ett vikandeproblematiken, dvs. marginalisering och därmed normalitet, och c) barnens de av ett socialt skyddande bälte, en uppsättning normer som är bäst sam-.

SQ4562/SQ1562 V15 Vetenskapligt arbete i socialt arbete, 15 hp organisationer, makt, normalitet och normalisering samt kategorisering och klientskapande. I samhället finns sociala ordningar i form av normer och regler, som oftast

Svensson, Kerstin (2007) Normer och normalitet i socialt arbete. Kap 4.

Normer och normalitet i socialt arbete

I socialt arbete är normer och normalitet centrala och det finns anledning att reflektera över både vilka normer människor har och vad som betraktas som normalt i olika tider och sammanhang

Normer och normalitet i socialt arbete

Normer och normalitet i socialt arbete 332728.indb 12728.indb 1 007-07-10 13.38.307-07-10 13.38.30 Boken vill inspirera socialarbetare, under utbildning eller yrkesverksamma, till en diskussion om socialtjänstlagens människosyn och etiska värden. Den etiska dimensionen i socialt arbete sätts här i fokus.

Som redskap i sitt arbete används karaktärsbeskrivningar och klassifikationsscheman, och syftet har varit moraliskt korrige-rande. Historiskt urskiljas (a.a. 2003) fyra olika grupper barn. Kroppsligt sjuka och funkt-ionshindrade barn, som har placerats vid sidan av de reguljära skolformerna. Olsson, E 2007, Mellan personliga val och normer i praktiskt socialt arbete. i K Svensson (red.), Normer och normalitet i socialt arbete.
Ångest sertralin

Innehåll Kursen behandlar: - klassiska samhällsvetenskapliga teoretiska perspektiv som grund för att förstå samhället och uppkomsten av sociala problem; … barn pekas ut i skolan, definieras och skapas på samma gång normalitet och ”det önskvärda barnet”. Skolan har normer som påverkar vilka som kommer att kategoriseras som avvikande (Börjesson & Palmblad, 2003). Det denna undersökning syftar till att undersöka är lärares syn på normalitet och avvikelse hos barn. föreställningar om normer och normalitet redogöra för individers och gruppers skilda levnadsvillkor och sociala positioner och identiteter och relatera dessa till socialt arbete.

27 juni 2007 — I socialt arbete är normer och normalitet centrala och det finns anledning att reflektera över både vilka normer människor har och vad som  28 jan.
Rågsved spel & tobak öppettider

Normer och normalitet i socialt arbete

Normer och normalitet i socialt arbete. K Svensson. Studentlitteratur, 2007. 74, 2007. Theory in social work—some reflections on understanding and explaining​ 

/ Kerstin Svensson. Studentlitteratur AB, 2007. Hinta: 39,7 €. nidottu, 2007.

8 jun 2015 omgivningen då hon skriver i boken Normer och normalitet i socialt arbete att: Avvikelsen utmanar normaliteten samtidigt som den är en del av 

Normer och normalitet i socialt arbete @inproceedings{Svensson2007NormerON, title={Normer och normalitet i socialt arbete}, author={K. Svensson}, year={2007} } dersöka och bedöma barnens normalitet och avvikande. Som redskap i sitt arbete används karaktärsbeskrivningar och klassifikationsscheman, och syftet har varit moraliskt korrige-rande. Historiskt urskiljas (a.a. 2003) fyra olika grupper barn. Kroppsligt sjuka och funkt-ionshindrade barn, som har placerats vid sidan av de reguljära skolformerna.

Encontre diversos livros em Inglês e Outras Línguas com ótimos preços.