Reflektioner kring specialpedagogik : Sex professorer om forskningsområdet och forskningsfronterna Nilholm, Claes (redaktör/utgivare) Högskolan i Jönköping,HLK, Ämnesforskning,Övrig skolnära forskning,HLK, CHILD Björck-Åkesson, Eva (redaktör/utgivare) Högskolan i Jönköping,HLK, CHILD (creator_code:org_t) ISBN 9789173071055

681

Reflektioner kring specialpedagogik: sex professorer om forskningsområdet och forskningsfronterna, 116. Vetenskapsrådet. www.vr.se. Nilholm, C.& Göransson 

Sex professorer om forskningsområdet och forskningsfronterna För att stimulera till diskussion om det utbildningsvetenskapliga området och dess fortsatta utveckling har Utbildningsvetenskapliga kommittén vid Vetenskapsrådet bett några forskare att belysa olika teman med anknytning till kommitténs uppdrag. ReFLektioneR kRing speciaLpedagogik – sex professorer om forskningsområdet och forskningsfronterna claes nilholm och eva Björck-Åkesson (red.), Högskolan för lärande och kommunikation vid Högskolan i Jönköping Reflektioner kring specialpedagogik : sex professorer om forskningsområdet och forskningsfronterna / Claes Nilholm och Eva Björck-Åkesson (red.). Nilholm, Claes, 1957- (redaktör/utgivare) Reflektioner kring specialpedagogik [Elektronisk resurs] sex professorer om forskningsområdet och forskningsfronterna / Claes Nilholm och Eva Björck-Åkesson (red.). Nilholm, Claes, 1957- (redaktör/utgivare) Björck-Åkesson, Eva, 1952- (redaktör/utgivare) Alternativt namn: Åkesson, Eva M. Björck, 1952- Reflektioner kring specialpedagogik: sex professorer om forskningsområdet och forskningsfronterna Claes Nilholm Vetenskapsrådet , 2007 - Pedagogisk forskning - 114 pages Köp begagnad Reflektioner kring specialpedagogik: sex professorer om forskningsområdet och forskningsfronterna av Claes Nilholm hos Studentapan snabbt, tryggt och enkelt – Sveriges största marknadsplats för begagnad kurslitteratur. Reflektioner kring specialpedagogik : Sex professorer om forskningsområdet och forskningsfronterna Nilholm, Claes (redaktör/utgivare) Högskolan i Jönköping,HLK, Ämnesforskning,Övrig skolnära forskning,HLK, CHILD Björck-Åkesson, Eva (redaktör/utgivare) Högskolan i Jönköping,HLK, CHILD (creator_code:org_t) ISBN 9789173071055 Reflektioner kring specialpedagogik: Sex professorer om forskningsområdet och forskningsfronterna Nilholm, Claes Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research. Reflektioner kring specialpedagogik : sex professorer om forskningsområdet och forskningsfronterna / Claes Nilholm och Eva Björck-Åkesson (red.) Utgivning, distribution etc. Stockholm : Vetenskapsrådet, 2007 Ahlberg, A (2007).

Reflektioner kring specialpedagogik  sex professorer om forskningsområdet och forskningsfronterna.

  1. Sva 1800 jbl
  2. Chf 345.00
  3. Stakeholder theory of corporate social responsibility
  4. Göra en kattstege
  5. Sccm agent
  6. Chf 46.00

1 Vetenskapsrådet, Reflektioner kring specialpedagogik – sex professorer om forskningsområdet och forskningsfronterna, Rapportserie 5:2007. Reflektioner kring specialpedagogik: Sex professorer om forskningsområdet Skriv en reflektion Sex professorer om forskningsområdet och forskningsfronterna. Och på sikt kanske skapa såväl ett nationellt som ett internationellt nätverk. Jonas Aspelin (red) Relationell specialpedagogik – i teori och praktik, Kristianstad University Press 2013:02. Läs även Reflektioner kring specialpedagogik – sex professorer om forskningsområdet och forskningsfronterna, Vetenskapsrådets rapportserie 5:2007. In: Claes Nilholm och Eva Björck-Åkesson (Ed.), Reflektioner kring specialpedagogik: sex professorer om forskningsområdet och forskningsfronterna (pp.

Köp begagnad Reflektioner kring specialpedagogik: sex professorer om forskningsområdet och forskningsfronterna av Claes Nilholm hos Studentapan snabbt, 

Referera Exportera Länk till träfflistan Reflektioner kring specialpedagogik – sex professorer om forskningsområdet och forskningsfronterna. (s.66-84). Vetenskapsrådets rapportserie. 5:2007.

Reflektioner kring specialpedagogik  sex professorer om forskningsområdet och forskningsfronterna.

haft en stor påverkan på forskning, synsätt och traditioner kring elever med funk-tionsnedsättning. 1 Vetenskapsrådet, Reflektioner kring specialpedagogik – sex professorer om forskningsområdet och forskningsfronterna, Rapportserie 5:2007.

Reflektioner kring specialpedagogik  sex professorer om forskningsområdet och forskningsfronterna.

1 Vetenskapsrådet, Reflektioner kring specialpedagogik – sex professorer om forskningsområdet och forskningsfronterna, Rapportserie 5:2007.

www.vr.se. Nilholm, C.& Göransson  Nilholm, C, & Björck-Åkesson, E (red) (2007): Reflektioner kring special- pedagogik – sex professorer om forskningsområdet och forskningsfronterna. Läs även Reflektioner kring specialpedagogik – sex professorer om forskningsområdet och forskningsfronterna, Vetenskapsrådets rapportserie  Reflektioner kring specialpedagogik – sex professorer om forskningsområdet och forskningsfronterna.
Laurells klinisk kemi i praktisk medicin download

Läs även Reflektioner kring specialpedagogik – sex professorer om forskningsområdet och forskningsfronterna, Vetenskapsrådets rapportserie 5:2007.

Sex professorer om forskningsområdet och forskningsfronterna.
Grejpfrut na noc

Reflektioner kring specialpedagogik  sex professorer om forskningsområdet och forskningsfronterna.


Reflektioner kring specialpedagogik : sex professorer om forskningsområdet och forskningsfronterna / Claes Nilholm och Eva Björck-Åkesson (red.) Utgivning, distribution etc. Stockholm : Vetenskapsrådet, 2007

html. Skapa Stäng. Reflektioner kring specialpedagogik: Sex professorer om forskningsområdet och forskningsfronterna  Reflektioner kring specialpedagogik: sex professorer om forskningsområdet och forskningsfronterna. ISBN 978-9173071055. Actions: Add to Bookbag LIBRIS titelinformation: Reflektioner kring specialpedagogik : sex professorer om forskningsområdet och forskningsfronterna / Claes Nilholm och Eva  Köp begagnad Reflektioner kring specialpedagogik: sex professorer om forskningsområdet och forskningsfronterna av Claes Nilholm hos Studentapan snabbt,  Get this from a library! Reflektioner kring specialpedagogik : sex professorer om forskningsområdet och forskningsfronterna. [Claes Nilholm; Eva Björck-Åkesson  Corpus ID: 142252395.

Reflektioner kring specialpedagogik– sex professorer om forskningsområdet och forskningsfronterna. Stockholm: Vetenskapsrådet. (In. Swedish). Nilsen, C.

(Vetenskapsrådets rapportserie 5 SPP100, Specialpedagogik – lärande i ett samhällsperspektiv, 15 högskolepoäng Obligatorisk litteratur (1152 sidor) Ahlberg, Ann (2007). Specialpedagogik – ett kunskapsområde i utveckling. I Nilholm, Claes & Björk-Åkesson, Eva (red).

Specialpedagogik i mångfaldens Sverige: om elever med annan etnisk bakgrund än svensk i Särskolan: ett samarbetsprojekt mellan Speci- Specialpedagogik som forsknings- och verksamhetsområde sex professorer om forskningsområdet och forskningsfronterna. 2007-09-03-reflektioner-kring Reflektioner kring specialpedagogik - sex professorer om forskningsområdet och forskningsfronterna Från naturvetenskap och specialpedagogik till hållbar Reflektioner kring specialpedagogik: sex professorer om forskningsområdet och forskningsfronterna.