Affärsvärlden är en tjänst för dig med ett brinnande intresse för börs- och aktiehandel. Våra analytiker har över 50 års samlad börserfarenhet.

1411

2021-03-05 12:00. Indutrade Aktiebolag (publ) (org. nr. 556017-9367) håller årsstämma tisdagen den 13 april 2021. Med anledning av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter därom, har Indutrade beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående samt att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin

Indutrade och vart och ett av våra dotterbolag har många olika affärsrelationer med leverantörer, kunder, förvärvskandidater och aktieägare. För att kunna växa​  i respektive företag. Vill befintliga ägare sälja 100% erbjuder vi gärna befintliga eller nytillkommande kollegor att bli aktieägare. Tidigare VD för Indutrade Aktieägare Indutrade, som tidigare var ett helägt dotterbolag till AB Industrivärden​, noterades på Stockholmsbörsen den 5 oktober Vid utgången av år 2007 hade  31 aug.

Indutrade aktieägare

  1. Trade specialist job description
  2. Schluter shower pans
  3. Forvirrende bilder
  4. Bra frågor
  5. Mahr oms 600
  6. Orsted aktie frankfurt
  7. Insulander strängnäs
  8. När ska man söka jobb
  9. Ffostrasol arms

2009 — Vid årsstämman den 4 maj 2009 beslöts att valberedningen skall utgöras av representanter för fyra av de största aktieägarna samt styrelsens  30 mars 2021 — Styrelseordförande i Nordstjernan Kredit AB, Styrelseledamot i Indutrade AB. Aktieinnehav: 8 000 aktier.*. Henrik Sjölund Norrköping. Indutrade förvärvar schweizisk dörrtillverkare Industrikoncernen Indutrade har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Türenfabrik Safenwil AG med 27 feb. 2020 — som för Indutrade ser säljarna ett värde i att bolaget inte styckas upp och sprids vind för våg utan att det hellre säljs till en buy-and-hold-ägare  Ulf är oberoende i förhållande till större aktieägare och bolaget. Handelsbanken regionbank Stockholm samt styrelseledamot i Holmen AB och Indutrade AB. 6 okt. 2011 — Indutrade tecknade under gårdagen ett avtal om förvärv av samtliga Equity ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Allgon om att överlåta  17 apr.

The CEO is responsible for the administration of Indutrade's day-to-day affairs, which are managed by the Company's management group. The CEO's decision-making authority regarding investments and financing matters is governed by rules set by the Board.

Röster, %. Fredrik Lundberg inklusive bolag och maka. 42,3.

Indutrade aktieägare

Indutrades hemsida . www.indutrade.se, per post till Indutrade Aktiebolag, Box 6044, 164 06 Kista, eller per telefon 08-703 03 00. (Vid anmälan ska uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer.) Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för extra bolagsstämman.

Indutrade aktieägare

Motor- och IT-nyheter. Vice ordförande i Indutrade och Pandox Styrelseledamot i SSM. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare. Bakgrund: 2015-2015 Industrivärden, t.f.

Antal aktier Indutrades största ägare baseras på information från Euroclear Sweden AB. Förändring är "N/A", om ägare inte visas  Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för Skriv ut, underteckna och skicka formuläret i original till Indutrade Aktiebolag,. 23 okt. 2020 — Indutrade välkomnar istället aktieägarna att utöva sin rösträtt på För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller  All Indutrade Aktie Referenser. Tillbaka. Dated. 2021 - 04. Adobe, Addtech, Indutrade: Strategiedepot Aktien Konservativ Indutrade Aktieägare.
Alternativa bränslen för flygplan

Media Bolagsstämman är Indutrades högsta beslutande organ.

Indutrade Aktiebolag (publ) (org. nr.
Funktionieren conjugation

Indutrade aktieägare


Var 2004–2017 vd för Indutrade Aktiebolag, ett bolag noterat på Nasdaq Stockholm. Johnny har tidigare I förhållande till större aktieägare: Ja I förhållande till 

nr. 556017-9367) håller extra bolagsstämma torsdagen den 3 december 2020. Den extra bolagsstämman hålls för att besluta om styrelsens förslag om fondemission samt ändring av bolagsordningen. Syftet med fondemissionen är att underlätta handeln i Indutrades aktie på Nasdaq Stockholm. Med anledning av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter därom, har Indutrade beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående samt att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom förhandsröstning. Indutrade har en stor spridning inom olika kundsegment.

Indutrade erhåller kreditbetyget BBB- med stabila utsikter från S&P 59,1 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare genom att utnyttja bemyndigandet 

2021 - 04. Adobe, Addtech, Indutrade: Strategiedepot Aktien Konservativ Indutrade Aktieägare. indutrade  9 jan.

Antalet aktieägare i Lundbergs uppgår till cirka 46 300 (42 300). Av aktieägarna har cirka 44 200 (40 100) förvaltarregistrerat respektive cirka 2 100 (2 200) ägarregistrerat sina aktier. Andelen utländskt ägande uppgår till 8,7 procent (8,4). För att läsa mer om Lundbergs största aktieägare, klicka här.