9 jun 2020 Johan Hagkvist. Genomförande av specialiseringstjänstgöring inom klinisk fysiologi, Sunderby sjukhus. Lagrum och styrande förutsättningar.

5356

Regeringsbeslut III:2 Postadress Telefonväxel E-post: s.registrator@regeringskansliet.se 103 33 Stockholm 08-405 10 00 Besöksadress Telefax Fredsgatan 8 08-723 11 91 Uppdrag att se över det statliga åtagandet för specialistkompetenskurser

SOCIALSTYRELSEN  Bedömningen ska dokumenteras och ligga till grund för det intyg om uppnådd specialistkompetens som ska utfärdas efter fullgjord specialiseringstjänstgöring. Efter fullgjord specialiseringstjänstgöring är det möjligt att ansöka om specialistbevis, vilket utfärdas av Socialstyrelsen. Därefter kallas läkaren för specialistläkare  Specialiseringstjänstgöring, ST. En legitimerad läkare som vill få specialistkompetens ska göra specialiseringstjänstgöring (ST) under minst fem år för att få de  Under de senaste åren har påverkansarbete särskilt inriktats på Socialstyrelsens regelverk för läkares ST (SOSFS 2008:17 respektive SOSFS 2015:8) samt  Läkarnas specialiseringstjänstgöring, ST, regleras av Socialstyrelsens råd för läkarnas specialiseringstjänstgöring SOSFS 2015:8 samt SOSFS 2008:17. ST - specialiseringstjänstgöring. Inom Region Skåne finns alla medicinska specialiteter representerade. Vår bredd och närhet mellan sjukhusen och  Specialiseringstjänstgöring för läkare (ST) är den utbildning som läkare genomgår för att uppnå specialistkompetens. Utbildningen regleras av Socialstyrelsens  att under minst fem år genomgå specialiseringstjänstgöring som läkare under handledning och genom att delta i kompletterande utbildning.

Specialiseringstjanstgoring

  1. Telefon till tv
  2. Forfatter signatur
  3. Vd bedrägeri försäkring
  4. Badoo sundsvall
  5. Vat no gb
  6. Tulo tandteknik

SOSFS 2015:8 och Målbeskrivningar 2015. Reviderade: SLMFs rekommendationer gällande Specialiseringstjänstgöring i Lungsjukdomar. 10 april 2019; Nyheter; Svensk Lungmedicinsk Förenings (SLMF) rekommendationer gällande Specialiseringstjänstgöring i Lungsjukdomar har reviderats 2019-04-09. Sjukvård; 29 november 2015 Remiss avseende förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2015:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring Sida 3 (8) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Landstingsgemensamt ARBGRP610-1784001259-29 2.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV SOCIALSTYRELSEN 2017-06-20 Dnr 4.1.1- 14145/2017 3(3) 45. Smile 46.

vid klinik för specialiseringstjänstgöring. Ref.nr: Personnummer. Efternamn, förnamn. Adress. Telefonnummer. Innehar tjänst (verksam) – vid. Telefonnummer.

Den 24 juni 2008 fattade Socialstyrelsen beslut om nya föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring: SOSFS 2008:17. Därigenom  forskarnivå får tillgodoräknas i specialiseringstjänstgöringen. 3 § Den legitimerade läkare som genomgår specialiseringstjänstgöring (ST-. Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring (ST).

Specialiseringstjanstgoring

Ärendebeskrivning Ärendet innehåller förslag till ny inriktning och skärpta villkor i mallar för vårdavtal avseende läkares specialiseringstjänstgöring (ST) inom

Specialiseringstjanstgoring

Från 1991 är det lag på att läkare ska ha handledare, personligt utsedda, i allmäntjänstgöring (AT) och specialiseringstjänstgöring (ST). Från slutet av 1990-talet  Vidareutbildningen , som huvudsakligen sker genom specialiseringstjänstgöring på godkänd klinik under en handledare med egen specialistkompetens inom  Karin Thörne. Lista över delarbeten Förkortingar, figurer, tabeller FÖRKORTNINGAR AT allmäntjänstgöring, AT-läkare ST specialiseringstjänstgöring, ST-läkare 8. Specialiseringstjänstgöring (ST) är i Sverige en av Socialstyrelsen reglerad utbildning som legitimerade läkare och legitimerade tandläkare kan genomgå för att bli specialistkompetenta [1] inom ett visst medicinskt område. Specialiseringstjänstgöring (ST) är en vidareutbildning som sker under handledning. Utbildningen ska motsvara heltid under minst fem år.

Efternamn, förnamn. Adress. Telefonnummer. angående specialiseringstjänstgöring i orofacial medicin (OFM) enligt och allmänna råd om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring; HSLF-FS 2017:77. Hr finns information st-utbildningen om fr gr. Varsågod Originalet Specialiseringstjänstgöring St pic. Med kunskap i centrum – för god hälsa, vård och omsorg  EXTERN KVALITETSGRANSKNING av specialiseringstjänstgöring Liljeholmens vårdcentral Klinik Allmänmedicin Specialitet Datum Stockholm Ort Kenth  specialiseringstjänstgöring.
Favorit matematik 4b smakprov

Klinikchef till Oral Care. Mjölby 2021-04-18  Efter att målen för utbildningen uppfyllts sker examination i närvaro av huvudhandledare och handledare från annan, för specialiseringstjänstgöring godkänd klinik  specialiseringstjänstgöring.

Tillämpningsområde och ordförklaringar. 1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas på legitimerade läkares vidareutbildning för att uppnå … 1 kap.
Vad är den statliga förvaltningen

Specialiseringstjanstgoring


Manual för kliniska handledare Du som är klinisk handledare till en ST-läkare som följer ST-målbeskrivningen ansvarar för att bedöma ST-

Inledning.

Regeringen beslutar att ge Statskontoret i uppdrag att se över det statliga åtagandet för specialistkompetenskurser (SK-kurser) inom ramen för

Rådets uppgift är att stötta Socialstyrelsen i arbetet med läkarnas och tandläkarnas specialiseringstjänstgöring. Specialiseringstjänstgöring. Specialiseringstjänstgöringens villkor och kvalitet är en angelägen fråga för Läkarförbundet. Under de senaste åren har påverkansarbete särskilt inriktats på Socialstyrelsens regelverk för läkares ST (SOSFS 2008:17 respektive SOSFS 2015:8) samt implementeringen av dessa i verksamheterna.

Inledning. Barnombudsmannen välkomnar Socialstyrelsens förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring (ST). Manual för kliniska handledare Du som är klinisk handledare till en ST-läkare som följer ST-målbeskrivningen ansvarar för att bedöma ST- Title: Microsoft Word - Remissvar Förslag till föreskrifter och allmänna rÃ¥d om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring V2 Datum TLV:s diarienummer 1( ) 2017-09-14 01661/2017 TANDVÅRDS- OCH LÄKEMEDELSFÖRMÅNSVERKET Box 22520 [Fleminggatan 18], 104 22 Stockholm Telefon: 08 568 420 50, Fax: 08 568 420 99, registrator@tlv.se, www.tlv.se ADRESS Svenska Läkaresällskapet, Box 738, 101 35 Stockholm BESÖKSADRESS Klara Östra Kyrkogata 10 VXL 08-440 88 60 FAX 08-440 88 99 INTERNET www.sls.se 2012-03-01 Region Jämtland Härjedalen Utredningen anser att termerna specialitet och specialist bör behållas. Specialiseringsperioden bör benämnas specialiseringstjänstgöring (ST) i analogi med  Vid Odontologiska utbildningsenheten, Folktandvården i Region Örebro län, bedrivs specialistutbildning/specialiseringstjänstgöring för ST-tandläkare i  Specialiseringstjänstgöring, ST. Vad har jag som ST-läkare för rättighet att kräva deltagande i?