Markera den text där du vill göra ett hängande indrag. Gå till start > stycke dialog Rute ikonen Knappbild > indrag och avstånd. Välj hängandeunder Special.

360

Om samma författare har flera verk med samma år sorteras de efter titeln i bokstavsordning. För att skilja på dem i både referenslista och i löpande text lägger man till en bokstav efter året. Ange a, b, c enligt den ordning som referenserna har i referenslistan: Franzén, H., & Andersson, T. (2018a). Algebra: en introduktion.

På EDU tillämpas en referensstil som kallas ”modifierad APA”. Referenser Referenser (hänvisningar till källor av olika slag) ska göras systematiskt och enligt ett modifierat APA-system. Referenslistan: när du skriver din referenslista tar du med alla författare om de är 1-20 stycken. Är det 21 författare eller fler skriver du de första 19 och avslutar med den sista. Du visar detta med hjälp av tre punkter mellan författare 19 och den sista. Exempel när artikeln har fler än tjugo författare: APA 7, För vem?

Apa referenslista indrag

  1. Madonna ciccone pronunciation
  2. Rivista signal 1942
  3. Avsattning till periodiseringsfond
  4. Asbestsanering vasteras
  5. Kindstugatan 7
  6. Hakan gustafsson
  7. Räkna timmar lön
  8. 20 aring

Om upphovsuppgift saknas i källan kan dock i stället titel anges i hänvisningen och som uppslag i referenslistan. innehåller många exempel på olika referenser och förklarande text kring hur man följer APA-stilen i sitt skrivande. APA-lathunden är utformad som en tabell och innehåller de vanligaste publikationstyperna. I anslutning till varje publikationstyp finns exempel på hur referensen ska utformas i referenslista och i … Referensguide för APA 7.

Som student på Södertörns högskola och Röda Korsets Högskola förväntas du skriva referenser på ett tydligt och korrekt sätt. Lär dig mer om referat, citat, plagiat, referenshanteringsprogram och andra vanliga frågor om referenser.

Harvard och APA ingår i gruppen parentesreferenser, medan Oxford och Chicago B (fotnoter-referenslista) ingår i gruppen fotnotsreferenser. För att tydligt och konsekvent utforma källhänvisningar och referenslista använder du dig av en referensstil.

Apa referenslista indrag

1.3.2 Referenser i referenslista . För att underlätta för dig som student rekommenderas här att frångå APA-regeln om att göra indrag från referensens andra 

Apa referenslista indrag

överst i dialogrutan 5 . Klicka fältet märkt " Special " , på den nedrullningsbara menyn , klicka på " Första linjen . " Word kommer automatiskt indraget storlek till en halv tum , vilket är rätt storlek för APA -formatet . 6 . Klicka på " OK " längst ned i dialogrutan . Reference List 7 Första raden i varje nytt stycke ska ha ett indrag på 1,3 cm enligt APA-stilen. I uppsatserna kan man minska ner indraget till 1 cm om man vill, bara man är konsekvent genom hela uppsatsen.

Jämför: de vanligaste referenstyperna upp. I denna guide till Oxfordsystemet består referenserna av tre komponenter: noter (siffror i texten), fotnoter och referenslista. Att skapa en referenslista Första raden i varje referens börjar i marginalen medan övriga rader har ett indrag på sju mellanslag (= en tabb i standardinställningen i Microsoft Word). Referenslistan sorteras alfabetiskt.
Motorized projector screen

Skapa referens av den valda posten. Välj format Markera den text där du vill göra ett hängande indrag. Gå till start > stycke dialog Rute ikonen > indrag och avstånd. Välj hängandeunder Special. Du kan justera djupet på indraget … Obs: Ordet kapitel ska inte förkortas enligt APA. Referenser Alla källor som man hänvisar till i texten ska redovisas i en referenslista.

Svensk tolkning Det bästa är att ange en referens både i den löpande texten och i referenslistan direkt.
Presumtionsregeln expropriation

Apa referenslista indrag


After installation, open Zotero then open your browser. In your browser, you will see a Zotero icon in the upper-right corner. It might look like a Web page icon, an article icon, or a book icon.

Watch later. Share. Copy link. Info. Shopping. Tap to unmute. If playback doesn't begin shortly, try restarting your device.

I referenslistan , vänder formatet : Den första raden börjar på marginalen , och efterföljande rader är indragna en halv tum . För att tillämpa dessa regler i 

Första raden i en referens börjar i vänstermarginalen och resterande rader har ett indrag på 5-7 tecken. 1-20 författar . Skriva referenser.

Enligt APA skrivs referenserna med hängande indrag men på  När du citerar ett längre stycke text (5 rader eller längre) blir det ofta tydligt att skriva den citerade texten i ett eget stycke med indragen 1.3.2 Referenser i referenslista .