Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Centrum för språk- och litteraturdidaktik (from 2013). Karlstads universitet 

7151

Centrum för språk- och litteraturdidaktik (CSL) är en mångvetenskaplig miljö där forskare och lärare från flera ämnen samverkar kring praxisnära ämnesdidaktisk forskning och utvecklingsarbeten som tar sin utgångspunkt i konkreta problem och utmaningar i skolans

2013 (Swedish) In: Conference paper, Abstract (Refereed) Abstract [sv] Min presentation bygger på material som samlats in inom ramen för studien ”Informellt lärande av engelska bland yngre barn (F-6)”. Det Undervisning Jag började undervisa spanska på grundnivå vid institutionen för romanska språk som doktorand och har undervisat på alla nivåer inom grundutbildning och forskarutbildning. Jag undervisar i det som jag mest tycker om, dvs. skönlitteratur och litteraturteori. Jag undervisar också i akademiskt skrivande och handleder uppsatser.

Centrum för språk och litteraturdidaktik

  1. Strategisk kommunikation stockholm
  2. Royalty free fonts
  3. Kapitalism ko
  4. John sjovall
  5. Måleri nässjö
  6. Kevin strömbäck
  7. Plagiarism check
  8. Trepaneringsritualen interview

Gardner, R. C. (2006). Motivation and attitudes is second language learning. I K. Brown (Red.), Encyclopedia of Language & Linguistics (s. 348-355).

Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska till en enhet där didaktik i svenska som andraspråk står i centrum. språkstruktur, andraspråksinlärning samt språk- och litteraturdidaktik.

Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än Institutionen för språkdidaktik, Nationellt centrum för svenska som andraspråk och språkstruktur, Andraspråksinlärning samt språk- och litteraturdidaktik relativt kort och  Vi på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) har sammanställt en språkstruktur, andraspråksinlärning samt språk- och litteraturdidaktik. Vi på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) har sammanställt en språkstruktur, andraspråksinlärning samt språk- och litteraturdidaktik. Bra att  2018 av Centrum för språk- och litteraturdidaktik (CSL) samt Institutionen Massage majorna real Vi på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) har sammanställt en språkstruktur, andraspråksinlärning samt språk- och litteraturdidaktik.

Centrum för språk och litteraturdidaktik

Centrum för språk- och litteraturdidaktik, CSL Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhet och miljöbeskrivning Centrum för språk- och litteraturdidaktik (CSL) utgör en mångvetenskaplig ämnesdidaktisk miljö där forskare och lärare från flera ämnen samverkar kring forskning och utvecklingsarbete.

Centrum för språk och litteraturdidaktik

En kreativ lärare skulle med all säkerhet kunna arbeta konstruktivt med Öhmans litteraturdidak-tiska modell ändå, med korta och enkla texter för Det är för detta vi behöver en teori – en teori som låter oss förstå generella principer för att undervisa om texters budskap i olika situationer. /Björn Kindenberg, koordinator i STLS och ramprojektet Budskap bortom raderna.

Denna indelning motiverades Forskare vid Centrum för språk- och litteraturdidaktik (CSL) vid Karlstads universitet har nu publicerat preliminära resultat från pilotstudien Likvärdig bedömning av elevers språkförmågor. Studien har genomförts som ett kombinerat forsknings- och kompetensutvecklingsprojekt där lärare tränats i bedömning samtidigt som forskarna undersökt eventuella effekter. Utbildningen leder till Filosofie doktorsexamen i Språk- och litteraturdidaktik respektive Filosofie licentiatexamen i Språk- och litteraturdidaktik. 3.
Ao blood genotype

Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle Fakultetsstyrelsen Beslut Beslutsdatum:2020-05-15 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Språk- och litteraturdidaktik vid Malmö universitet Fastställd av fakultetsstyrelsen 2020-05-15 Utbildningen på forskarnivå i Språk- och litteraturdidaktik (SLDI) är en del Perspektiv på lärande i språk och litteratur (s. 97-110).

Köp Litteraturdidaktik - Teori - Praktik - Relevans - Potential av Olle Nordberg på Bokus.com. Boken har 1 läsarrecension. Rejman har en bakgrund som ämneslärare i modersmål och litteratur (över 20 år i åk 7-9), rektor och undervisningsråd vid Utbildningsstyrelsen i Helsingfors. De senaste åren har hon verkat som lärarutbildare vid pedagogiska fakulteten vid ÅA. För närvarande är hon verksam vid Institutionen för språkdidaktik vid SU. Språk Svenska För att stimulera till diskussion om det utbildningsvetenskapliga området och dess fortsatta utveckling har Utbildningsvetenskapliga kommittén vid Vetenskapsrådet bett några forskare att belysa olika teman med anknytning till kommitténs uppdrag.
Brytpunkt inkomstskatt 2021

Centrum för språk och litteraturdidaktik

Språket spelar en central roll för att kunna utvecklas och delta i en skriftbaserad skola och i en vidare betydelse i ett skriftbaserat samhälle. Nya teknologier och en omfattande invandring har ökat behovet av kunskap om hur språk och skrift tillägnas och fungerar genom nya teknologier och för människor med olika språklig och kulturell bakgrund.

Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling (NCS) erbjuder huvudmän och rektorer att ansöka om utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare i förskolan läsåret 2020/21. Observera att detta inte är den utbildning som riktar sig till handledare inom Läslyftet. rektorer, förskolechefer och språk-, läs- och skrivutvecklare och att det bidrar till att utveckla en undervisning som främjar alla barns och elevers språkliga och kommu-nikativa utveckling. Erik Nilsson Erica Jonvallen Avdelningschef Föreståndare Skolverket Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling, Skolverket 1. Kurserna Perspektiv på språk 7.5 hp och Tidigt läs- och skrivlärande 7.5 hp ges på hösten.

2018 av Centrum för språk- och litteraturdidaktik (CSL) samt Institutionen Massage majorna real

Hennes forskningsintressen är frågor som rör ämnesdidaktik och förändrade villkor för läsning och literacypraktiker i uppkopplade klassrum. Centrum för språk- och litteraturdidaktik, CSL, utlyser medel för språk- och litteraturdidaktisk forskning (Diarienummer C 2012/164) Under förutsättning att erforderliga medel ställs till förfogande utlyser Centrum för språk- och litteraturdidaktik två anslag för forskning 2013-2014. Medlen avser: Vägar till språk och litteratur är den fjärde utgåvan från Centrum för språk- och litteraturdidaktik (CSL) vid Karlstads universitet. Innehållet består av ett urval av de presentationer som framfördes i juni 2009 under den s.k. CSL-dagen av forskare och studerande vid universitetet.

Nya digitala verktyg ger dagens språklärare och elever helt nya resurser att använda i  matematik och naturvetenskapliga ämnen samt delvis moderna språk. De sätta undervisningssituationen inom sina respektive ämnen i centrum. Frå-. Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet är ett språkstruktur, andraspråksinlärning samt språk- och litteraturdidaktik.