Särskilt högriskskydd kan man söka om man har en sjukdom där man ofta eller länge behöver vara borta från arbetsplatsen. Man slipper då 

3837

Särskilt högriskskydd kan beviljas om en medarbetare är sjuk fler än tio gånger under ett år eller mer än 28 dagar i följd på grund av sin sjukdom eller funktionsnedsättning. Det är medarbetaren som ansöker om särskilt högriskskydd hos Försäkringskassan.

För att Försäkringskassan ska kunna behandla din ansökan ska du skicka in ett medi­ cinskt underlag som styrker diagnos och att du riskerar att få en omfattande sjukfrånvaro. Särskilt högriskskydd på grund av risk för en eller flera längre sjukperioder Om du har en sjukdom som kan ge upphov till en Särskilt högriskskydd kan beviljas om en medarbetare är sjuk fler än tio gånger under ett år eller mer än 28 dagar i följd på grund av sin sjukdom eller funktionsnedsättning. Det är medarbetaren som ansöker om särskilt högriskskydd hos Försäkringskassan. En anställd kan få särskilt högriskskydd om han eller hon måste vara borta från arbetet i minst 28 kalenderdagar i följd vid en eller flera sjukperioder under ett år men inte utan karensdagar.

Försäkringskassan särskilt högriskskydd

  1. Ferlin vardboende
  2. Planera graviditet månad

Särskilt högriskskydd innebär att din arbetsgivare kan få ersättning för dina sjuklönekostnader om du riskerar att ha långa sjukperioder eller riskerar att vara sjuk ofta. Du som är … Ja. I vissa fall kan medarbetaren få ett beslut om särskilt högriskskydd utan att Försäkringskassan utreder risken för framtida sjukperioder. Det gäller om medarbetaren har haft rätt till aktivitetsersättning någon av de senaste tolv månaderna innan han eller hon ansöker om särskilt högriskskydd. FK 7465 (014 F 001) Fastställd av Försäkringskassan. Ansökan . Särskilt högriskskydd.

Särskilt högriskskydd – vissa kroniskt sjuka Om du har en medicinskt väl dokumenterad sjukdom, som gör att du troligen måste vara borta från arbetet fler än 10 gånger under ett år, kan du ansöka om särskilt högriskskydd hos Försäkringskassan.

Läs mer under länken "Särskilt högriskskydd" till höger. Ett beslut om särskilt högriskskydd är bra att visa upp när du söker arbete, eftersom arbetsgivaren får ersättning från Försäkringskassan för … 2015-05-11 En arbetstagare kan som mest få karensavdrag från sjuklönen vid tio tillfällen under en tolvmånadersperiod (så kallat allmänt högriskskydd). I vissa fall kan arbetsgivarens kostnader för sjuklön och sociala avgifter ersättas av Försäkringskassan (så kallat särskilt högriskskydd). Den utbetalda försäkringsersättningen från försäkringskassan är en momsfri intäkt som är skattepliktig.

Försäkringskassan särskilt högriskskydd

Försäkringskassan kan, efter skriftlig ansökan, besluta om särskilt högriskskydd för en arbetstagare som är försäkrad för sjukpenning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Ett sådant beslut får meddelas om den sökande har en sjukdom som under en tolvmånadersperiod

Försäkringskassan särskilt högriskskydd

Om sjuklönekostnaden är noll för rapporteringsperioden ska detta ändå anges i ruta 99 då Försäkringskassan vill  15 jan 2018 Skatteverket skickar sedan uppgiften till Försäkringskassan som beräknar har anställda med särskilt högriskskydd; har haft kostnader för det  1 jun 2009 Rekommendera patienten att ansöka om särskilt högriskskydd för att befrias från karensdag vid upprepad korttidsfrånvaro.

Ansök om särskilt högriskskydd hos Försäkringskassan. Särskilt högriskskydd innebär att din arbetsgivare kan få ersättning för dina sjuklönekostnader om du riskerar att ha långa sjukperioder eller riskerar att vara sjuk ofta.
Navcite proapps

Försäkringskassan eget företag: Sjukpenninggrundande inkomst när du startar eget. Försäkringskassan bostadstillägg för pensionärer  Särskilt högriskskydd innebär att karensavdrag för ytterligare Originalet av läkarintyget skickar du själv till Försäkringskassan om du är sjukskriven mer än 14  efter de två veckorna kan du ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan. Särskilt högriskskydd innebär att din arbetsgivare kan få ersättning för dina  kompenseras efter särskild prövning. Ersättning ges för utredning, donation och eftervård. Försäkringskassans ersättning enligt särskilt högriskskydd.

Försäkringskassan skall besluta om avgiftsunderlaget, den särskilda 6 § Om Försäkringskassan har beviljat särskilt högriskskydd för en arbetstagare enligt 13   efter de två veckorna kan du ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan.
Lokala nyheter jämtland svt

Försäkringskassan särskilt högriskskydd


Arbetsgivaren slipper betala sjuklön de första 14 dagarna. De betalas istället av Försäkringskassan. Du och din arbetsgivare ansöker om särskilt högriskskydd 

Alltså inte att förväxla med den ansökan som en läkare kan skriva att man slippa karensdagen via så kallat ”särskilt högriskskydd”. terad. För att Försäkringskassan ska kunna behandla din ansökan ska du skicka in ett medi­ cinskt underlag som styrker diagnos och att du riskerar att få en omfattande sjukfrånvaro. Särskilt högriskskydd på grund av risk för en eller flera längre sjukperioder Om du har en sjukdom som kan ge upphov till en Försäkringskassan har nämligen något som kallas för Särskilt högriskskydd som kan ge dig rätt att få stanna hemma med full lön under dina värsta dagar med PMS. Äntligen, hurrar jag.

få arbete.24 En arbetstagare kan genom ansökan till Försäkringskassan få beslut om särskilt högriskskydd om denne har en sjukdom som antas medföra ett 

I vissa fall kan arbetsgivarens kostnader för sjuklön och sociala avgifter ersättas av Försäkringskassan (så kallat särskilt högriskskydd). Om läkaren bedömer att sjukskrivning är aktuellt ska läkaren välja vilket intyg eller utlåtande hen ska fylla i.

Särskilt högriskskydd. En anställd som p.g.a. medicinskt dokumenterad sjukdom eller funktionsnedsättning riskerar att vara sjuk oftare än 10 gånger per år kan ansöka hos Försäkringskassan om s.k. särskilt högriskskydd.