Om Digilär Historia för högstadiet. Här finns ett stort material med texter, filmklipp, bilder, bildspel, kartor och fördjupningstexter. Frågor, självrättande quiz, uppgifter med mera ger eleven möjlighet att träna och visa sina kunskaper. Detta läromedel ingår även i vårt kompletta SO-läromedel för årskurs 7-9.

4832

av HÅ ELMERSJÖ — Samhällskunskap och historia i svensk skola – en kort bakgrund fått nya kursplaner och främst på högstadiet (där hela läroplanen var ny från 

Här hittar du grundskolans läroplan och information om hur du använder den. Här finns också alla kursplaner för grundskolan, timplanen och information om hur du planerar och följer upp undervisningen. Läroplan (Lgr11) Så använder du läroplanen för grundskolan. Om Digilär Historia för högstadiet. Här finns ett stort material med texter, filmklipp, bilder, bildspel, kartor och fördjupningstexter. Frågor, självrättande quiz, uppgifter med mera ger eleven möjlighet att träna och visa sina kunskaper.

Läroplan historia högstadiet

  1. Tidigare moderatledaren
  2. Fysikprov åk 7 krafter

Innehållet är utformat med utgångspunkt i skolans läroplan och kursmål. Sveriges historia är gratis att använda, och det står var och en fritt att ladda ner material och dela det med andra. för högstadiet En undersökning av läroplaner och läroböcker för kristendoms- och religionskunskap i högstadiet från 1962 – 2015 Valtteri Kotanen Institutionen för idé- och samhällsstudier Humanistiskt Samhällsprogram Historia C C-uppsats, 15 poäng VT 2017 I denna studie intervjuas fem erfarna högstadielärare i två olika skolkontexter. Lärarnas tal om vilka mål, vilket innehåll och vilka metoder som har varit mest centrala under deras senast genomförda historieundervisning ligger till grund för en beskrivning och tolkning av den didaktiska processen där lärare omformar sina ämneskunskaper och erfarenheter till konkret undervisning. med anledning av propositionen 1978/79:180 om läroplan för grundskolan m. m. I propositionen 1978/79:180 om läroplan för grundskolan m.

4 okt 2019 Efter massiv kritik drar Skolverket tillbaka förslaget att ta bort antikens historia ur kursplanen för historia i grundskolan. ”Skolverket kan 

Det är så vi har lärt oss att se honom, som en sträng, men god landsfader. Hans samtid såg honom inte så, de var rädda för Gustav Vasa. Det är lätt att förstå varför.

Läroplan historia högstadiet

hälsokunskap; religion; livsåskådningskunskap; historia; samhällslära; musik; bildkonst Det viktigaste är att bekanta sig med den egna skolans läroplan.

Läroplan historia högstadiet

Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Människors möjligheter och val inför framtiden är beroende av såväl handlingar och händelser i det förflutna som nutida tolkningar av dessa.

Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förin-telsen och Gulag. • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar. Sverige i historien: Andra världskriget 10000+ resultat för 'högstadiet historia' Historia åk 9 Vem är vem? WW2 Test.
1 kr i dollar

Tf. rektor Maria Hatt-Hällfors tfn 019-289 3542 Stöd | Läroplan | Wilma … Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden. LPP: Historia för högstadiet. Skapad 2010-10-10 13:06 i Gläntanskolan Helsingborg unikum.net.

Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden. LPP: Historia för högstadiet. Skapad 2010-10-10 13:06 i Gläntanskolan Helsingborg unikum.net. Kopplingar till läroplan.
Specialist inom allmänmedicin

Läroplan historia högstadiet


En läroplan skall bygga på kunskaper som individ och samhälle har nytta av. - Fokus på den engelskan var att det i och med Lgr 69 nu blev ett obligatoriskt ämne i högstadiet även om man likväl fortsatte att historia, slöjd. En det

Timmarna anses inte räcka till för alla moment i ämnet.

Det här är en film för elever i mellan- och högstadiet som ska lära sig om Vasatiden. Filmfakta Ämne: Historia Ålder: Från 10 år (M, H) Speltid: 10 minuter Svenskt tal med svensk text Produktion: Medieinstitutet i samarbete med Kun-skapsmedia Undervisningen enligt läroplan Historia …

LPP: Historia för högstadiet. Skapad 2010-10-10 13:06 i Gläntanskolan Helsingborg unikum.net.

Innehållet är utformat med utgångspunkt i skolans läroplan och kursmål. Sveriges historia är gratis att använda, och det står var och en fritt att ladda ner material och dela det med andra.