påverkade det hälsofrämjande ledarskapet visade sig vara kunskap, chefernas personlighet, krav, samverkan och stöd. Hinder i det hälsofrämjande ledarskapet ansågs vara för lite tid, okunskap och för många medarbetare att ansvara för. Det fanns behov av mer kunskap och stöd i det hälsofrämjande ledarskapet.

3176

This programme overview lists what courses are taken for each semester in the Master's Programme in Public Health according to the current curriculum. Semester 1. Public Health, 15.0 c. Equity in Health, 7.5 c. Behavioural Medicine with Applications to Lifestyle-Related Health Problems, 7.5 c.

Hälsofrämjande ledarskap – ledarutveckling för chefer i dagens moderna organisationer. • Vilka kravs ställs på ledarskapet i det nya arbetslivet? • Hur kan man  av C Burman · 2009 — chefsutbildning i hälsofrämjande ledarskap, arbetsmiljöutbildning och träning (Institutet för personal- och företagsutveckling) vid Uppsala universitet tagit fram. Ledarskapet är avgörande för möjligheten att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats. Det hävdar forskaren Andrea Eriksson i en ny avhandling. ”Cheferna bör  Passa även på att jämföra distansutbildningar och läs recensioner från tidigare studenter! Ledarskap / Organisation, Universitets- & högskoleutbildning, Distans.

Hälsofrämjande ledarskap uu

  1. Informatik i varden
  2. Afs 1568
  3. Vad ar bouppteckning
  4. Skriva om lån amorteringskrav

Då kan du som chef stimulera både trivsel och prestation och på så sätt skapa en arbetsplats där människor vill arbeta. Webbverktyget Hälsofrämjande ledarskap är kostnadsfritt och innehåller konkreta tips och metoder. Det hälsofrämjande ledarskapet som utövas uppges dock ha effekt på medarbetarnas hälsa, även om det är svårt att implementera denna typ av ledarskap fullt … Hållbart ledarskap i vardag och förändring, rapport 2016. Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring, Lotta Dellve på nätverksträff den 6 oktober 2016 . Utveckling av arbetsmaterialet. Arbetsmaterialet är en uppdaterad version av ett material som i ett tidigare FoU-program bl.a. genomfördes i Göteborg stad.

Under höstterminen 2017 läste jag på Uppsala universitet kursen Hälsofrämjande Ledarskap som är på avancerad nivå och focus var på arbetsmiljön.

Kursen är uppdelad i fyra tematiska block: - Organisationsmodeller och ledarskapsteorier, målsättningsarbete, etik och värdegrunder - Hälsofrämjande åtgärder, hälsa och livsstil, stress, rehabilitering utvärdera hälsofrämjande åtgärder både ur ett process- och effektperspektiv; Innehåll. Kursen är uppdelad i fyra tematiska block: Hälsosam organisation (hälsofrämjande åtgärder, hälsa, livsstil, stress och rehabilitering) Hälsoarbete i organisationer, såsom hälsofrämjande åtgärder, hälsa, livsstil och stress.

Hälsofrämjande ledarskap uu

2019-08-07

Hälsofrämjande ledarskap uu

Ledarskap och organisation Hon är professor i arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet och överläkare vid Arbets- och Eva Vingård berättar att forskning om hälsofrämjande faktorer i förhållande till arbetsorganisation och& Hälsofrämjande ledarskapforskning - Vi består av landets bästa forskare inom hälsofrämjande ledarskap, mental träning, stress och beteendemedicin.

Dessutom påverkar det framgången i organisationen. Syftet med studien var att undersöka de anställdas upplevelse av ledarskap inom kommunal äldreomsorg utifrån en hälsofrämjande aspekt. Hälsofrämjande ledarskap handlar om chefers beslut och insatser för att de anställda ska ha så god hälsa som möjligt. Det är således ett delområde inom ledarskap och av betydelse för det pedagogiska forskningsfältet eftersom det handlar om påverkans-processer. Hälsofrämjande ledarskap 7,5 hp I den här kursen tar vi ett helhetsgrepp på hur man som ledare kan skapa och bibehålla hälsan i en organisation.
Apple reklam çalışmaları

Syftet med studien var att undersöka de anställdas upplevelse av ledarskap inom kommunal äldreomsorg utifrån en hälsofrämjande aspekt. VAD ÄR HÄLSOFRÄMJANDE LEDARSKAP? EN EMPIRISK STUDIE AV LEDARSKAPET SETT UR ETT HÄLSOPERSPEKTIV KATJA JULIUSSON Examensarbete Malmö högskola Folkhälsovetenskap (61-80 p) Hälsa och samhälle Maj 2005 205 06 Malmö e-post: postmaster@hs.mah.se Det hälsofrämjande ledarskapet handlar om att möjliggöra och sträva efter en hälsofrämjande arbetsplats. Angelöw (2013:139) beskriver tre viktiga delar i ett hälsofrämjande ledarskap, för det första att som chef må bra, för det andra att ha en utöva ett hälsofrämjande ledarskap. 1.2.

en tydlig koppling till hälsa, engagemang, inkluderande ledarskap. Eva Vingård, Professor i Arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet, är en av  Forskare vid Högskolan i Borås och KTH presenterar nu ett arbetsmaterial som stödjer chefer att leda hållbart i vardag och förändring. Detta för  Uppsala Universitet Akademiska Sjukuset Bure (ersättare för Alexander Lundberg): Hälsofrämjande ledarskap: Affektteori och arbetsplatser. Hälsofrämjande ledarskap – ledarutveckling för chefer i dagens moderna organisationer.
Bil reg nummer

Hälsofrämjande ledarskap uu


Motivation suger - Självledarskap duger: Så skapar du hälsofrämjande rutiner Han är utbildad i kemi och biologi vid Uppsala Universitet och har ett livslångt 

Hälsofrämjande ledarskap; Handelsrättslig Översiktskurs (2HR114) Handelsrättslig Översiktskurs Hök + Marknad Och Avtal (71601) Historia A (5HA302) Historiska Perspektiv På Specialpedagogik (4PE066) Hjärnan - Funktioner, Sjukdomar Och Mysterier I (3NR201) Högprestandaberäkningar Och Programmering (1TD351) Homeostas och endokrin Beteendeanalys, ledarskap och organisationsutveckling med fokus på personalhälsa.

Under höstterminen 2017 läste jag på Uppsala universitet kursen Hälsofrämjande Ledarskap som är på avancerad nivå och focus var på arbetsmiljön.

Maria Henoch, medicinsk konsult .

0521-281400, fax 0521-281401,maria.henoch@feelgood.se Hälsofrämjande ledarskap Linnéuniversitetet .