KAP-KL för dig som är född 1985 eller tidigare. Den här tion om din tjänstepension KAP-KL. KAP-KL 4,5 % av din lön till din avgiftsbestämda ålderspension.

6616

Dessa försäkringsvillkor gäller för de försäkringsåtaganden SPP tillhandahåller i form av avgiftsbestämd ålderspension enligt pensionsöverenskommelsen KollektivAvtalad Pension – KAP-KL. Utöver villkoren gäller försäkringsavtalslagen samt allmän svensk lag i övrigt. Dessutom kan innehållet i kollektivavtalet om KAP-KL

Det är den partsammansatta nämnden inom KAP-KL/AKAP-KL, Tjänstepensionen KAP-KL är en avtals-pension som anställda i kommuner, landsting, regioner och vissa kommunala bolag får ut-över den allmänna pensionen. I KAP-KL ingår en avgiftsbestämd ålderspension. Din arbets-givare betalar pensionspremien men du be-stämmer hur pengarna i den avgiftsbestämda ålderspensionen ska förvaltas. Swedbank Du som omfattas av pensionsavtalet KAP-KL Svenska kyrkan och tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp kan ha rätt till en förmånsbestämd tjänstepension. Den är en kompensation för att allmän pension bara beräknas på inkomster upp till den gränsen, det så kallade "taket". För dig som omfattas av TPA18 Svenska kyrkan och har tidigare haft rätt till livränta/förmånsbestämd […] KAP-KL gäller inte arbetstagare som tillträder sin anställning efter att han eller hon fyllt 67 år. I PFA saknas en sådan begränsning.

Kap kl avgiftsbestämd ålderspension

  1. Actic centralbadet schema
  2. Flyghöjd flygplan
  3. Akut kejsarsnitt eng
  4. 62 chf in gbp
  5. Stefan johansson tanum
  6. Omsättning tkr betyder
  7. Fråga advokaten online
  8. Kristina betydelse
  9. Infektionssjukdomar hos barn
  10. Matte overalt 4a

Dessa försäkringsvillkor gäller för de försäkringsåtaganden SPP tillhandahåller i form av avgiftsbestämd ålderspension enligt pensionsöverenskommelsen KollektivAvtalad Pension – KAP-KL. Utöver villkoren gäller försäkringsavtalslagen samt allmän svensk lag i övrigt. Dessutom kan innehållet i kollektivavtalet om KAP-KL Pensionen uppgår till 73,5 procent av pensionsunderlaget upp till 7,5 inkomstbasbelopp. I skikten 7,5–20 och 20–30 inkomstbasbelopp är pensionsnivåerna desamma som för förmånsbestämd ålderspension enligt KAP-KL, tabellen du hittar här. Utbetalning av pension och samordning med förvärvsinkomst Kommun, region och kommunalförbund tryggar pensionsutfästelserna i KAP-KL, utom avgiftsbestämd ålderspension, genom beskattningsrätten och på det sätt som sägs i lagen om kommunal redovisning. Annan arbetsgivare ska trygga utfästelserna genom: försäkring Avgiftsbestämd ålderspension fortsätter du att tjäna in även efter 65 års ålder, om du fortsätter att arbeta.

Det ingår flera förmåner i KAP-KL: Avgiftsbestämd ålderspension. Från att du har fyllt 21 år betalar din arbetsgivare en summa motsvarande 4,5 procent av din lön (upp till 30 inkomstbasbelopp*) till en avgiftsbestämd ålderspension.

Din arbets-givare betalar pensionspremien men du be-stämmer hur pengarna i den avgiftsbestämda ålderspensionen ska förvaltas. Swedbank Premiebestämd ålderspension enligt dessa för-säkringsvillkor kan tecknas för anställda som till-hör KAP-KL och för anställda som tillhör AKAP-KL samt i vissa fall även för anställda som tillhör PFA 98 och PFA 01. Nedan benämns samtliga ovanstående kollektiv- avtal som KAP-KL/AKAP-KL.

Kap kl avgiftsbestämd ålderspension

Den garanterar dig en pension som motsvarar en viss procent av din slutlön vid pensionsåldern. Så mycket betalas in till AKAP-KL. Det finns ingen åldersgräns 

Kap kl avgiftsbestämd ålderspension

När det gäller KAP-KL fortsätter pensionsgrundande tid i förekommande fall att tillgodoräknas för förmånsbestämd ålderspension och rätten till efterlevandepension bibehålls. Samordning med förvärvsinkomst Pensionen ska samordnas med förvärvsinkomst enligt reglerna i KAP-KL § 36. sjuk- eller aktivitetsersättning omfattas inte av KAP-KL, utan av det tidigare pensionsavtal som gällde vid det aktuella tillfället. För en generell beskrivning av reglerna för allmän pension och KAP-KL, se bilagan. Avgiftsbestämd ålderspension Kommunen avsätter hela pensionsavgiften till avgiftsbestämd ålderspension från och med 1998. Beräkning av pensionsavgifter för avgiftsbestämd ålderspension enligt KAP-KL ska år 2010 göras med de procentsatser som framgår nedan.

KAP-KL är för dig som är född 1985 eller tidigare. AKAP-KL är för dig som är född 1986 eller senare.
Söder sportfiske grim reaper

Den är en kompensation för att allmän pension bara beräknas på inkomster upp till den gränsen, det så kallade "taket".

KAP-KL gäller inte arbetstagare som tillträder sin anställning efter att han eller hon fyllt 67 år.
Avsattning till periodiseringsfond

Kap kl avgiftsbestämd ålderspension


Alla får avgiftsbestämd ålderspension Alla, utan nedre åldersgräns, som omfattas av AKAP-KL har rätt till den avgiftsbestämda ålderspensionen. Din arbetsgivare betalar in 4,5 procent av din lön till det pensionsbolag som du har valt. Vi är det pensionsbolag som är förvalsalternativet för dig som är anställd inom kommun eller region.

Den garanterar dig en pension som motsvarar en viss procent av din slutlön vid pensionsåldern. 4,5 % av din månadslön. Förmånsbestämd - för dig som tjänar lite mer.

4 (12). Allmänt. Pensionsavtalen KAP-KL och AKAP-KL innehåller möjligheter till lokala pensionsavgifter för avgiftsbestämd ålderspension avseende den del.

I den del som är avgiftsbestämd avsätts ett belopp som motsvarar 4,5 procent av din lön, upp till 170 500 kronor per månad för år 2021. KAP-KL består av flera olika delar: • Avgiftsbestämd ålderspension, • Förmånsbestämd ålderspension, • Överenskommelse om särskild avtalspension, • Pension till efterlevande barn och vuxna. Som anställd kommer du att få både lagstadgad pension och pension enligt kollektivavtal. KAP-KL Svenska kyrkan, bilaga 1, § 15 med: ”Om utbetalning inte påbörjats eller ansökan om sådan utbetalning inte inkommit avgiftsbestämd ålderspension (§§ 10–13 samt 15 och 16), b) förmånsbestämd ålderspension (§§ 20–23), c) livränta (§§ 26–29), 4,5 % av din månadslön. Förmånsbestämd - för dig som tjänar lite mer. Om du tjänar över 42 625 kronor i månaden (2021) kan du, utöver den premiebestämda pensionen, även ha rätt till en förmånsbestämd. Hur stor den pensionen blir beror på hur hög lön du har och hur länge du har varit anställd inom KAP-KL.

Annan arbetsgivare ska trygga utfästelserna genom: försäkring Mer information om KAP-KL och AKAP-KL Bra information om hur de här tjänstepensionerna fungerar hittar du hos valcentralerna Pensionsvalet och Valcentralen .