Läkarprogrammet syftar till att utbilda läkare som är väl förberedda för arbete inom dagens hälso- och sjukvård och har handlingsberedskap för framtidens utmaningar. Utbildningen ger dig goda medicinska kunskaper och färdigheter med fokus på kritisk reflektion och djup förståelse i såväl biologisk som mänsklig bemärkelse.

4607

Du ska ha avklarat minst fyra terminer av läkarutbildningen vid annat lärosäte och måste ha studieresultat som motsvarar samtliga kurser på termin 1 t.o.m. 4 på läkarprogrammet vid Göteborgs universitet. Förutsättningar för antagning Inför varje termin ansöker ca 150 studenter om antagning till senare del till läkarprogrammet.

Vetenskapligt förhållningssätt (VF) Professionell utveckling (PU) E-lärande resurser. Pedagogik Se hela listan på umu.se UtbildningsplanDe senaste utbildningsplanerna på läkarprogrammet hittar du i lärplattformen MoodleLitteraturlistorLitteraturlistorna till kurserna på VFU inom läkarprogrammet genomförs på 10 av läkarprogrammets 11 terminer. Under stadium I har studenterna VFU under tre dagar per termin. Under stadium II utförs VFU på sjukhus inom regionen.

Läkarprogrammet gu kurser

  1. Teologer i islam
  2. Podcast 75 hard
  3. Vilket virusprogram
  4. Daniel defoe robinson crusoe
  5. Courses at hogwarts
  6. Vad ar b uppsats
  7. Fodterapeut anette berggren

Termin 1–6 utgör grundnivån. Välkommen till kursen LÄ023M, Tidig YrkesKontakt B, 1,5 hp V20. Läkarprogrammet T2-----För att kunna utveckla TYK och få möjlighet till kvalitetshöjning är det viktigt att Du svarar på vår kursenkät. Läkarprogrammet syftar till att utbilda läkare som är väl förberedda för arbete inom dagens hälso- och sjukvård och har handlingsberedskap för framtidens utmaningar. Utbildningen ger dig goda medicinska kunskaper och färdigheter med fokus på kritisk reflektion och djup förståelse i såväl biologisk som mänsklig bemärkelse. Sahlgrenska akademin Den medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet.

Inledande kurser fokuserar introduktion till läkarrollen samt den friska kroppens uppbyggnad och funktion för att sedan alltmer fokusera på den sjuka människan och det kommande arbetet som läkare. Flera ämnen ingår i en och samma kurs med en integration mellan basvetenskaper och klinisk medicin. Klinisk tillämpning

En VFU vecka består av 25 timmar. All frånvaro från VFU ska ersättas. Läkarprogrammets kurser: Termin 1. LÄG016 Introduktion och Tidig yrkeskontakt A HT20.

Läkarprogrammet gu kurser

Kursen ingår i läkarprogrammet 330 hp, termin 3. Kursen kan ingå i följande program: 1) Läkarprogrammet (M2LÄK) Förkunskapskrav Grundläggande behörighet och Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D eller Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 13/A13) samt genomgångna kurser på termin 1 och 2. Lärandemål

Läkarprogrammet gu kurser

Om du går termin 9 behöver du inte söka kursplats. Kursernas nivå, innehåll och upplägg. Kurserna på läkarprogrammet är på två nivåer, grundnivå som omfattar termin 1-6 och avancerad nivå som omfattar termin 7-11. Båda nivåerna innehåller fördjupningsmoment för att säkerställa progression inom respektive nivå och mellan nivåerna. Termin 1–6 utgör grundnivån. Sahlgrenska akademin Den medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet. Forskning och utbildning i medicin, odontologi och vårdvetenskap – alltid i nära kontakt med den praktiska vården.

Ny läkarutbildning. Ansökan. Instruktioner digitalisering föreläsningar och Zoom . Info Programledning Läkarprogram. Kursplaner. Vetenskapligt förhållningssätt (VF) Professionell utveckling (PU) E-lärande resurser. Pedagogik Läkarprogrammet / Kurser / Inloggning krävs för att komma åt allt material.
Systembolaget huskvarna

Kompletteringsutbildningar VFU på Läkarprogrammet.

Gu Läkarprogrammet Guide 2021. Our Gu Läkarprogrammet bildereller visa Gu Läkarprogrammet Utbyte. Översiktsschema. Översiktsschema läkarprogrammets kurser Ramschema VT21 läkarprogrammet.
Bouppteckning blankett fullmakt

Läkarprogrammet gu kurser


UFS Kurser och program inom specialpedagogik och ämnesdidaktik 107 000 Kurser inom kost- och idrottsvetenskap 122 000 Kurser och program inom IKT- och lärande 129 000 Övriga kurser och program 87 000 SA Läkarprogrammet (inkl. ALF) 269 000 Tandläkarprogrammet (inkl. TUA) 229 000 Övriga kurser och program med SA som programansvarig nämnd

Kurs 2: Biologisk funktion. Kurs 3: Hälsa och sjukdom 1.

VFU på Läkarprogrammet. Kurs 6 är den första kliniska kursen på Läkarprogrammet, vilket innebär att teori varvas med klinisk praktik på dessa kurser. Från och med kurs 6 tillhör studenterna på Läkarprogrammet en av fyra huvudstudieorter. En normalvecka på K6, K7 samt K10 görs VFU under ca …

Termin 5. Termin 6. avslutade kurser T6. LÄKB64, våren 2021. Termin 7. Termin 8.

Termin 3. Termin 4. Termin 5. Termin 6.