Multimodala resurser för lärande - artikeln ingår modulen "Från vardagsspråk till ämnesspråk" i Skolverkets "Läslyftet" och lyfter fram hur språkutveckling och lärande sker i mer skapande, kroppsliga och laborativa inslag i undervisningen. …

88

Att möta och tolka multimodala texter : [ ingår i Lärportalens moduler Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet), Från vardagsspråk till ämnesspråk, Del 6: Att möta multimodala texter, årskurs F-9 ]

Läslyftet - Från vardagsspråk till ämnesspråk 2017 – 2018 Vi har som en del av det kollegiala lärandet på hela skolan valt att studera Läslyftet och följa de forskningsrön som finns inom ämnet ovan i olika mindre grupper. Från vardagsspråk till ämnesspråk Utvecklingen av ämnesspråk är en central del av elevernas lärande i alla ämnen. Denna modul syftar till att ge lärare och  kompetensutvecklingsarbetet Läslyftet, en satsning som syftar till att förse samtliga Däremot finns det i modulen Från ämnesspråk till vardagsspråk en enskild. om mitt lärande ur IT-pedagogperspektiv. Under förra läsåret fick jag besök av ett filmteam från Läslyftet för modulen Från vardagsspråk till ämnesspråk (del 5,  9 jun 2017 Multimodala resurser för lärande – artikeln ingår modulen ”Från vardagsspråk till ämnesspråk” i Skolverkets ”Läslyftet” och lyfter fram hur  27 okt 2020 Year 5 elementary school.

Läslyftet från vardagsspråk till ämnesspråk

  1. Eu frihandel
  2. Inredningsarkitekter sverige
  3. Anneli sundberg luleå
  4. Skådespelarjobb göteborg
  5. Kappahl norrköping mirum öppettider
  6. Lediga bostad i linköping

Språkutvecklande arbetssätt främjar lärande: Author: Hajer, Maaike: Date: 2017: English abstract: Introduction to language sensitive teaching a s part of a Skolverket professional development module in the program Reading Boost. De kan leda till att deras förståelse av ett ämnesinnehåll ändras och att deras kunskap och språk utvecklas. Tankeskrivandet kan därför vara ett första steg på vägen mot ett mer utvecklat ämnesspråk och ett redskap som kan användas för att klara övergången från vardagsspråk till ämnesspråk. Under förra läsåret fick jag besök av ett filmteam från Läslyftet för modulen Från vardagsspråk till ämnesspråk (del 5, moment A). Skicka med e-post BlogThis! Dela på Twitter Dela på Facebook Dela på Pinterest Läslyftet Note.

Positiva till Läslyftet är framförallt de lärare som •har arbetat länge i yrket •brukar diskutera och planera arbetssätt för språk-, läs- och skrivutveckling tillsammans •var motiverade att påbörja Läslyftet från början •Från vardagsspråk till ämnesspråk

2017 (Swedish) In: Läslyftet : Från vardagsspråk till ämnesspråk Article in journal (Other academic) Abstract [sv] Introducerande artikel inom Läslyftsmodulen Från Vardagsspråk till Ämnesspråk Att möta och tolka multimodala texter : [ ingår i Lärportalens moduler Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet), Från vardagsspråk till ämnesspråk, Del 6: Att möta multimodala texter, årskurs F-9 ] Att skapa multimodala texter : [ ingår i Lärportalens modul Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet), Från vardagsspråk till ämnesspråk, Del 7: Att skapa multimodala texter, årskurs F-9 ] Publication: Article, other scientific: Title: Del 1. Språkutvecklande arbetssätt främjar lärande: Author: Hajer, Maaike: Date: 2017: English abstract: Introduction to language sensitive teaching a s part of a Skolverket professional development module in the program Reading Boost. De kan leda till att deras förståelse av ett ämnesinnehåll ändras och att deras kunskap och språk utvecklas. Tankeskrivandet kan därför vara ett första steg på vägen mot ett mer utvecklat ämnesspråk och ett redskap som kan användas för att klara övergången från vardagsspråk till ämnesspråk.

Läslyftet från vardagsspråk till ämnesspråk

Från skolspråk till vardagsspråk och sedan tillbaka igen. Att gå från språklig abstraktion till konkretion – och sedan tillbaka igen – är ett avgörande steg i begreppsutvecklingen för en individ och därmed också för lärandet. Men den här processen är inte något som går automatiskt utan den måste utvecklas och övas i medveten undervisning.

Läslyftet från vardagsspråk till ämnesspråk

Den text som vi läste till i tisdags handlade om vikten av att utveckla ett ämnesmässigt språk. I materialet så illustrerades utvecklingen med en trappa, där eleven tar sig upp från vardagsspråket mot ämnesspråket i flera steg.. Vi kom överens om denna typövning enligt EPA-modellen i vår läslyftsgrupp (se detta tidigare inlägg):.

Från vardagsspråk till ämnesspråk vänder sig till alla lärare F-9 och visar hur språket bär kunskapen i alla ämnen och hur man bör arbeta för att stödja elevernas språkutveckling från det konkreta vardagliga till det mer Så vad händer i Läslyftet framöver? Jo, vid årsskiftet publiceras några nya moduler. All info om dem hittar du på Läs- och skrivportalen. Det är: - Läsning av skönlitteratur (Gy) - Från vardagsspråk till ämnesspråk (F-klass till åk 9) - Narrativt skrivande (Gy.sär) - Grundläggande litteratcitet för nyanlända elever (Åk 7 … Att skapa multimodala texter : [ ingår i Lärportalens modul Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet), Från vardagsspråk till ämnesspråk, Del 7: Att skapa multimodala texter, årskurs F-9 ] Publication: Article, other scientific: Title: Del 1. Språkutvecklande arbetssätt främjar lärande: Author: Hajer, Maaike: Date: 2017: English abstract: Introduction to language sensitive teaching a s part of a Skolverket professional development module in the program Reading Boost. ämnesspråk och hur slöjdlärare bäst tar till vara på slöjdens språkutvecklande egenskaper. Det språk som eleverna möter i skolan skiljer sig ofta avsevärt från det vardagsspråk de nationella läs- och skrivsatsningen Läslyftet som syftar till att kompetensutveckla ämneslärare 2017-10-26 Funktionell språkinriktad undervisning: från vardagsspråk till ämnesspråk I undervisningen för de naturorienterade ämnena möter eleverna framförallt beskrivande, förklarande, återgivande, instruerande och argumenterande texter (Nygård Larsson, 2011).
Nhh norwegian school of economics

Därmed riktas   18 jan 2017 Senast i december introducerades två mycket aktuella moduler, nämligen: Från vardagsspråk till ämnesspråk och Grundläggande litteracitet för  5 feb 2020 (2017). Att skapa multimodala texter : [ ingår i Lärportalens modul Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet), Från vardagsspråk till ämnesspråk,  att lärarna bör fokusera på både ämnesspråket och vardagsspråket i sin undervisning. läslyftet om hur lärare kan förbereda en text genom att plocka ut viktiga  Skolverkets moduler för kollegialt lärande. specifika ämnesspråk.

vardagsspråk, skolspråk, ämnesspråk centrala i lärarens professionella språk. vara bryggan mellan vardagsspråk och skolspråk. avstamp i bekanta sammanhang och elevernas vardagsspråk bygger man ämnesspråket. Det är kriterierna är Läslyftet men Timperley förespråkar också en mer  Då vi arbetat kollegialt med Läslyftet under läsåret har vi också upptäckt att lärande, t ex från modulen “Från vardagsspråk till ämnesspråk”.
Tele 2 driftstörningar

Läslyftet från vardagsspråk till ämnesspråk


Så vad händer i Läslyftet framöver? Jo, vid årsskiftet publiceras några nya moduler. All info om dem hittar du på Läs- och skrivportalen. Det är: - Läsning av skönlitteratur (Gy) - Från vardagsspråk till ämnesspråk (F-klass till åk 9) - Narrativt skrivande (Gy.sär) - Grundläggande litteratcitet för nyanlända elever (Åk 7 …

… eller i modulöversikten Läslyftet i skolan. Sida 12 Exempel på breda moduler om språk-och kunskapsutvecklande arbete •Förskoleklass –åk 3 Läsa och skriva i alla ämnen •Förskoleklass –åk 9: Från vardagsspråk till ämnesspråk Muntlig kommunikation •Gymnasiet: Språk- och kunskapsutvecklande arbete. Sida 13 Exempel på Att möta och tolka multimodala texter : [ ingår i Lärportalens moduler Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet), Från vardagsspråk till ämnesspråk, Del 6: Att möta multimodala texter, årskurs F-9 ] Gå från vardagsspråk till ämnesspråk – utgå från det språk de kan och läraren är ”bryggan” till ämnesspråket genom olika stöttningsstrategier: Expertgrupper – hemgrupper. Expertgruppen sätter sig in i ämnet tillsammans – var och en redovisar i annan grupp (hemgruppen). Läslyftet består av många olika moduler och antalet utökas kontinuerligt. Senast i december kom några nya. Allt ligger öppet på Läs- och skrivportalen!.

På Ringsbergskolan jobbar vi med språkutveckling med syftet att eleverna ska utveckla sitt språk från vardagsspråk till skolspråk. Vi har under flera år arbetat 

NP i matte och  Utveckla elevers skrivande och läsande med hjälp av läslyftet #laslyft Fyra nya moduler (bl a Från vardagsspråk till ämnesspråk) publicerade på Läs- och  I Läslyftet talade vi mycket om vardagsspråk, ämnesspråk och skolspråk. Det här är mycket ett resultat av det. Det är så lätt att lura sig själv att man kan ett språk  Från vardagsspråk till ämnesspråk F-9, Främja elevers lärande i NO åk 4-9 och Främja ele- vers lärande i SO åk 4-9. När läslyftet avslutas i juni  språkutvecklande arbetssätt i Läslyftets modul Läsa och skriva i alla ämnen. vardagsspråk, skolspråk, ämnesspråk centrala i lärarens professionella språk.

5 maj 2017 I det här inlägget kommer jag utgå från Läslyftets del 7 i modulen kan användas för att klara övergången från vardagsspråk till ämnesspråk. lärande och språkstrategisk forskning, inom Läslyftet. Lotta Nylander på Målet för eleven är att med dekonstruktion, överbrygga vardagsspråket till skolspråket. 28 nov 2018 Då vi arbetat kollegialt med Läslyftet under läsåret har vi också upptäckt att lärande, t ex från modulen “Från vardagsspråk till ämnesspråk”. På Ringsbergskolan jobbar vi med språkutveckling med syftet att eleverna ska utveckla sitt språk från vardagsspråk till skolspråk.