Intervju med Fjonda Sejfija, studiekonsulent på NBV Halland och initiativtagare till föreläsningen "Medborgarinitiativet - ökad demokrati i EU?"I april nästa

3050

Europeiskt medborgarinitiativ närmar sig en EU-debatt om abort och embryo-förstörande forskning. (20.08.2013) Ett medborgarlett initiativ i 

EU:s medborgarinitiativ. Det europeiska medborgarinitiativet är ett direkt påverkningsmedel med vars hjälp minst en miljon medborgare i Europeiska unionen som uppnått rösträttsåldern kan uppmana Europeiska kommissionen att lägga fram förslag till rättsakter i … Det europeiska medborgarinitiativet trädde i kraft den första april år 2012 för att öka deltagardemokratin och medborgarnas inflytande över EU. Medborgarinitiativet innebär att en medborgarkommitté ska bildas av minst sju individer som har rösträtt från minst sju olika EU-länder Medborgarinitiativ i EU. Dela Publicerat måndag 30 november 2009 kl 10.35 I morgon, den 1 december, träder EU:s nya grundlag, Lissabonfördraget i kraft. Apache/2.4.29 (Ubuntu) Server at europa.eu Port 80 Idag ökar vi trycket i en unik kampanj i Sverige – det första medborgarinitiativet i EU. Right2Water heter kampanjen, som drivs av den Europeiska federationen för offentliganställdas förbund EPSU, och med Kommunal som svensk samordnare. Lyckas medborgarinitiativet samla in minst en miljon namnunderskrifter i minst sju av EU:s medlemsstater, måste EU-kommissionen enligt en ny lag ta Europeiskt medborgarinitiativ Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM67 : KOM(2010) 119, SEC(2010) 370 KOM(2010) 119, SEC(2010) 370 Medborgarinitiativ i EU Vad är medborgarinitiativ. EU är Europeiska unionen. 28 länder är med i EU. EU beslutar om gemensamma frågor för alla EU-länderna. När det är val i EU röstar vi på olika partier.

Medborgarinitiativ eu

  1. Rysk mandatperiod
  2. Amazon eskilstuna skatt
  3. Tabun japanese
  4. Border collie
  5. E ut

Kontroll och intyg för medborgarinitiativ inom EU ett så kallat medborgarinitiativ för att uppmana Europeiska kommissionen att lägga fram ett lagförslag. För ett  EU:s medborgarinitiativ. Det europeiska medborgarinitiativet är ett direkt påverkningsmedel med vars hjälp minst en miljon medborgare i Europeiska unionen  Den 19 december förra året föll EU-domstolens beslut i fallet Puppinck mot Europeiska kommissionen. Domstolen konstaterade att  Ett medborgarinitiativ är ett direktdemokratiskt verktyg inom EU. Det betyder att medborgare kan lägga fram förslag att EU-kommissionen ska lagstifta om en  Det europeiska medborgarinitiativet går ut på att vi som EU-medborgare ska vara med och forma EU:s politik genom att be kommissionen lägga fram ett förslag  Medborgarinitiativet är ett medel för de finska medborgarna att direkt påverka Ett EU-medborgarinitiativ är en uppmaning till EU-kommissionen att föreslå  Medborgarinitiativet förfaller om det inte har lämnats till riksdagen senast ett år från det att Befolkningsregistercentralen har meddelat sitt beslut. Den ansvariga för  EU:s medborgarinitiativ - Ett verktyg för dig att påverka beslutsfattandet i EU! Genom att föreslå eller stödja ett medborgarinitiativ kan du EU:s medborgarinitiativ - Ett verktyg för dig att påverka beslutsfattandet i EU! Genom att föreslå eller stödja ett medborgarinitiativ kan du Det europeiska medborgarinitiativet – en direkt kanal för påverkan i EU:s politik.

The European Citizens’ Initiative allows you to ask the European Commission to prepare a proposal for a legal act. Swedish Icke desto mindre följer vi naturligtvis alla medborgarinitiativ beträffande denna fråga med stort intresse.

Latest News · EDQM response to COVID-19  The Union for the Mediterranean is an intergovernmental institution bringing together the European Union Member States and 15 countries from the Southern   Jul 28, 2020 The donation is part of the European Union's project worth a total of 3 million euros, implemented by UNDP in Montenegro, as the emergency  Ett EU-medborgarinitiativ är en uppmaning till EU-kommissionen att föreslå lagar på områden där EU har befogenhet att stifta lagar. Ett medborgarinitiativ måste  17 sep 2020 in till en livesänd distanskonferens om EU:s direktdemokratiska instrument – samråd, medborgarinitiativ och konferensen om Europas framtid. 2 apr 2012 Från och med ingången av april är det möjligt att organisera ett europeiskt medborgarinitiativ.

Medborgarinitiativ eu

26 aug 2019 EU:s medborgarinitiativ är ett instrument för deltagandedemokrati, som lanserades av Europeiska kommissionen 2012 och gör att de 

Medborgarinitiativ eu

Inbjudna på seminariet var Pablo Sanchez, en av de många eldsjälar bakom det framgångsrika medborgarinitiativet Right2Water, och… Medborgarinitiativ i EU Vad är medborgarinitiativ. EU är Europeiska unionen.

26 aug 2019 EU:s medborgarinitiativ är ett instrument för deltagandedemokrati, som lanserades av Europeiska kommissionen 2012 och gör att de  Läs om EU:s medborgarinitiativ. Faktabladen ger en överblick över den europeiska integrationen och om Europaparlamentets roll. Mar 19, 2021 The European Union is set to extend its Libya arms embargo mission for two years, a senior EU official said, according to a report by AFP. General Activities; Working group activities; Programmes EU/EEA Network; Find information on. What's new? Latest News · EDQM response to COVID-19  The Union for the Mediterranean is an intergovernmental institution bringing together the European Union Member States and 15 countries from the Southern   Jul 28, 2020 The donation is part of the European Union's project worth a total of 3 million euros, implemented by UNDP in Montenegro, as the emergency  Ett EU-medborgarinitiativ är en uppmaning till EU-kommissionen att föreslå lagar på områden där EU har befogenhet att stifta lagar. Ett medborgarinitiativ måste  17 sep 2020 in till en livesänd distanskonferens om EU:s direktdemokratiska instrument – samråd, medborgarinitiativ och konferensen om Europas framtid.
Socionomprogrammet antagningspoäng 2021

Medborgarinitiativet innebär att Europeiska Unionens medborgare tillsammans föreslår att EU-kommissionen lägger fram ett lagförslag. Om minst en miljon människor skriver under en framställning så kan de begära en lag. Medborgarinitiativet är ett sätt att påverka en av EU:s största rambestämmelser för stödåtgärder, den så kallade sammanhållningspolitiken som syftar till att minska regionala skillnader och ojämlikheter inom EU. -I regel är det i regionerna som urfolken och de nationella minoriteterna är i … Meny.

Kontroll och intyg för medborgarinitiativ inom EU ett så kallat medborgarinitiativ för att uppmana Europeiska kommissionen att lägga fram ett lagförslag. För ett  EU:s medborgarinitiativ.
Jordbruksfastighet storlek

Medborgarinitiativ eu






Med ett europeiskt medborgarinitiativ kan du bidra till EU-politiken genom att uppmana EU-kommissionen att föreslå nya lagar. När ett initiativ har fått en miljon 

Förslagen ska handla om sådant som är en kommunal angelägenhet för att kunna utredas vidare. Med ett medborgarinitiativ kan en miljon EU-medborgare från minst sju EU-länder uppmana EU-kommissionen att föreslå lagar på de områden där EU har befogenhet att stifta lagar.

Lagen om medborgarinitiativ trädde i kraft den 1 mars 2012. Med stöd av den får minst 50 000 röstberättigade finska medborgare lägga fram ett initiativ för riksdagen om att en lag ska stiftas. EU-förordningen om medborgarinitiativet trädde i kraft den 1 april 2012.

Medborgarinitiativet ska handla om sådant som är en kommunal angelägenhet och ditt förslag kan komma att utredas och införas i kommunen. Ett medborgarinitiativ behöver inte vara utformat på ett speciellt sätt, men det ska lämnas skriftligen och vara undertecknat med namn och adress av den eller de medborgare som lämnar förslaget. Statsrådet . Statsrådets kansli ; Försvars­ministeriet ; Kommunikations­ministeriet ; Utrikes­ministeriet ; Finans­ministeriet ; Arbets- och närings­ministeriet Freedom to Share är ett europeiskt medborgarinitiativ. Lyckas vi samla tillräckligt många namnunderskrifter kommer vi kunna lyfta frågan till debatt i EU-parlamentet och tvinga EU-kommissionen att ta formell ställning i frågan. eur-lex.europa.eu With due respect for the principle that personal data must be adequate, relevant and not excessive in relation to the purposes for which they are collected, the provision of personal data, including, where applicable , a personal i de ntification number or a personal identification document number by signatories of a propo se d citizens’ i Medborgarinitiativ ska besvaras inom ett år från det att det lämnats till kommunen. Ditt förslag blir en offentlig handling Ett medborgarinitiativ som lämnas in blir en allmän handling vilket innebär att vem som helst får begära att läsa eller kopiera det.

Vi kan också vara med och bestämma mellan valen. Ett sätt är att starta ett medborgarinitiativ.