Bedömningsstödet används med fördel tillsammans med Europeisk språkportfolio för elever 12–16 år. Språkportfolion består av tre delar: dossier, språkbiografi och språkpass och syftar bland annat till att motivera elever att lära sig språk. Digital läsning i engelska

8326

Europeiska språkportfolio 12-16 år. Tillgänglig i fulltext. Skolverket. Handledning. Europeisk språkportfolio 6-16 år. Tillgänglig i fulltext. Kopierat eller webbaserat 

Ett av målen med Europarådets arbete med Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning (GERS) och Europeisk språkportfolio, 16+ var att genom ett gemensamt nivåbedömningssystem skapa bättre möjligheter till livslångt lärande. Kursen består av två moment. Moment 1. Pedagogisk dokumentation, 7,5 hp - Pedagogical documentation Momentet fokuserar individuella utvecklingsplaner utifrån kvalitet och bedömning. Vidare behand-las portfolioidéer i vår omvärld med särskild tonvikt på Europeisk språkportfolio.

Europeisk språkportfolio

  1. Truckutbildningar jonkoping
  2. Mentala rådgivare

3 Om säsong 2 Det finns två säsonger av serien: Pick a colour 1 som riktar sig till nybörjare i engelska. Europeisk språkportfolio 16+ Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, 2010 Gemensam europeisk referensram för språk : lärande, – använda Europeisk Språkportfolio som pedagogiskt redskap – kommunicera och diskutera olika språkinlärningsteorier och tillämpa relevanta strategier för en effektiv och inspirerande språkundervisning, vad gäller innehåll och arbetssätt Europeisk språkportfolio har två funktioner . Den rapporterande funktionen är viktig för äldre elever för att kunna visa upp som merit inför utlandsstudier eller för arbetsgivare. Europeisk språkportfolio Detta Språkpass som överensstämmer med Europarådets gemensamma principer och riktlinjer, är en del av Europeisk språkportfolio (ESP), av Europa-rådet bemyndigad version nr 19.2001 (rev.

Språket lyfter 2 ». Digitalt berättande». Datorprogram -Alfabetisering». Digitala spåret. Svenska och SAS på Internet ». E. Europeisk språkportfolio ». F 

Vi har också fotograferat eleverna när de agerat med fingerdockor och filmat dem någon enstaka gång då de presenterat sig själva på engelska. Tidsperspektiv Arbete i klassen har pågått under veckorna 36-51, 2011 och veckorna 2-9, 2012.

Europeisk språkportfolio

Europeisk språkportfolio för elever 12-16 år. Här får du förslag och instruktioner på hur du och dina elever kan arbeta med Europeisk språkportfolio för elever 12–16 år. Det här dokumentet innehåller språkportfolions alla tre delar: språkbiografin, språkpasset och dossiern.

Europeisk språkportfolio

Den har blitt godkjent i Europarådet i hosten  För att vara behörig till programmet ska eleven ha grundläggande kunskaper i svenska språket motsvarande målen för Europeisk språkportfolio (ESP) 12 16 år på. 21 mar 2014 ge riktad feedback samt skapa möjligheter för eleverna att se sin egen språkutveckling via europeisk språkportfolio och formativ bedömning. Lund: Studentlitteratur Skolverket.

Inkluderande engelskundervisning: En fallstudie av Autonomous Learning och Europeisk Språkportfolio som metod för inkludering av elever i svårigheter Karström, Madeleine Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy. Vi arbetar utifrån Europeisk språkportfolio och målet är att eleverna når färdigheterna i nivå A1 på tio veckor. Varje vecka innefattar de fem färdigheterna; läsa, skriva, tala, samtala/ prata med andra och lyssna. Europeisk språkpolitik •Minst två främmande språk från en tidig ålder •En europeisk strategi för flerspråkighet •Referensramen och språkportfolion •Europeisk kvalitetsutmärkelse för språk •Språkdagen 26 september o Transversal skills: Språk, IT och entreprenörskap o Ingen ”European benchmark” Eleven ska ha kunskaper i svenska språket enligt Europeisk språkportfolio (ESP) 12–16 år på referensnivå B2. Skolan erbjuder studiehandledning på olika språk. Studiehandledningen kan erbjudas som stödinsats inom ramen för särskilt stöd. Struktur och upplägg Under hela sin utbildningstid har eleven har en mentor på skolan.
Eu export ban vaccine

My Language Passport. Europeisk språkportfolio: bemyndigad version Nr. 60.2004 European Language Portfolio: accredited model No. 60.2004  Europeisk språkportfolio. European Language Portfolio. Portfolio Européen des Detta Språkpass är en del av Europeisk språkportfolio (ESP), utgivet av.

European Language Portfolio.
Upgraded people

Europeisk språkportfolio

Europeisk språkportfolio Europeisk språkportfolio, ESP, är ett pedagogiskt verktyg som bidrar till att eleven blir medveten om sin egen 

Happy är ett målinriktat material som bygger på idéerna från Europeisk Språkportfolio (ESP). Tydliga mål presenteras i inledningen av varje unit och efteråt kan  Europeisk språkportfolio för elever 16+, tillgängligt genom Uppsala universitets Den gemensamma europeiska referensramen för språk, tillgängligt genom  2 jun 2014 Om ni använder er av Europeisk språkportfolio i er undervisning i språk så har jag tips på en sida där ni kan hitta material på den nivå eleverna  Elektronisk språkportfolio i svenskundervisning i gymnasiet En Europeisk språkportfolio (ESP) är elevens autentiska dokumentering av hur hans eller hennes  Hur elevers attityd och förmåga till självbedömning påverkas av arbetet med europeisk språkportfolioStudiens syfte var att undersöka om arbete med Europeisk  29 jul 2014 Europeisk språkportfolio - Eurooppalainen kielisalkku Europeiska språkportfolion (ESP) är elevens autentiska dokumentering av hur hans eller  Europeisk språkportfolio har sitt ursprung i Europarådets arbete med språk. Den finns i versioner på svenska för både grundskolan och gymnasieskolan. 4 nov 2020 För att underlätta dokumentation av det talade språket föreslås upprättandet av en digital version av ESP (Europeisk språkportfolio) då många  28 maj 2020 Tips.

Europeisk språkportfolio, 16+ Uppsala universitet har gjort versionen som är avsedd för ungdomar i gymnasieskolan. Den är främst för elever i de yrkesinriktade programmen men kan även användas i samband med fortsatta studier eller kopplat till arbetslivet.

European Language Portfolio. engelska. Elever med svag teoretisk begåvning – Christoffer Gillbergcentrum · Europeisk språkportfolio · Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram · F · Filmer  Innehåll. Kursen innehåller dels en introduktion till den Europeiska språkportfolion, ESP, med tillämpning på spanska, och dels —också med tillämpning på  Nationella och europeiska styrdokument för språk, såsom läroplanen Lgr 11 i europeisk språkportfolio, ESP, i nationellt diagnostiskt material i engelska för 1-6  Join Pearltrees. Log in.

Moment 1. Pedagogisk dokumentation, 7,5 hp - Pedagogical documentation Momentet fokuserar individuella utvecklingsplaner utifrån kvalitet och bedömning.